JAVNI POZIV za dodjelu sredstva Općine Novi Grad Sarajevo /tekući transfer za mobilnost mladih

0
87

Na osnovu člana 8. i 15. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj: 29/06 i 51/09), Zakona o mladima FBiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 36/10), Član 30. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („ Službene novine Kantona Sarajevo broj:1/24“), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2024. godinu /tekući transfer za mobilnost mladih – ekonomski kod 614200/GCA26/ („Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/24“), Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za mobilnost mladih Općine Novi Grad Sarajevo broj:02/06-34-2206/24 od 04.03.2024. godine, Općina Novi Grad Sarajevo putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport objavljuje:

– JAVNI POZIV-
za dodjelu sredstva Općine Novi Grad Sarajevo /tekući transfer za mobilnost mladih

1. Pravo na dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava, mogu ostvariti učenici i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama i nezaposlene mlade osobe koje su članovi, aktivisti ili volonteri omladinskih i drugih udruženja i sportisti uz uslove kako sljedi:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) da imaju prebivalište na području Općine Novi Grad Sarajevo, najmanje jednu godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava,
c) da su starosne dobi od 15 do 30 godina.

2. Novčana sredstva za mobilnost mladih dodjeljuju se za učešće mladih na:

a) reginonalnim i međunarodnim edukacijama, radionicama i seminarima;
b) regionalnim i međunarodnim konferencijama i kongresima;
c) kratkoročne i srednjoročne posjete u svrhu rada na projektu, istraživanju ili uspostavljanju saradnje na realizaciji projekata od značaja za lokalnu zajednicu;
d) stručnom usavršavanju/praksi;
e) regionalnim i međunarodnim školama koje promovišu neformalno obrazovanje, volonterizam i humanitarni rad;
f) učešće na međunarodnim takmičenjima iz oblasti nauke, kulture, sporta i dr;
g) učešće mladih sportista na organizovanim internacionalnim takmičenjima;
h) studijskim posjetama u cilju razvoja regionalne i međunarodne saradnje među mladima.

3 Finansijska sredstva namijenjena za mobilnost mladih uključuju sljedeće troškove:

a) putni troškovi,
b) kotizacije za učešće,
c) toškovi smještaja
d) troškovi vize.

4. Iznos sredstava koji se može dodjeliti u jednoj godini za jednu osobu;

a) do 500,00 KM za događaje koji se odvijaju u zemljama regiona: Hrvatska, Srbija, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Crna Gora,
b) do 700,00 KM za događaje koji se realizuju u ostalim zemljama koje nisu navedene u stavu (1) tačka a),
c) Maksimalni iznos sredstava za učešće na događajima definisanim stavom (2) Javnog poziva za više prijevljenih na isti događaj, bez obzira na broj podnosilaca zahtjeva iznosi do 1.500,00 KM koji se propocionalno dijeli na broj prijavljenih za učešće na navedenim događajima,
d) Sredstva se uplaćuju na bannkovni račun podnosioca zahtjeva,
e) Pravo na dodjelu sredstava korisnik sredstava može ostvariti jednom u toku budžetske godine.

5 . Potrebna dokumentacija

Uz popunjen obrazac zahtjeva, aplikant je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):
a) CIPS prijava o mjestu prebivališta – (na uvid, ne starije od 3 mjeseca),
b) Uvjerenje o državljanstvu BiH – (ne starije od 6 mjeseci),
c) Poziv za učešće ili potvrdu o učešću u aktivnostima iz stava (2) Javnog poziva ,
d) Dokaz da organizator za aktivnosti iz stava (2) Javnog poziva ne pokriva troškove,
e) Potvrdu o redovnom školovanju za učenike i studente,
f) Potvrda Sportskog saveza da je podnosioc zahtjeva registrovani takmičar,
g) Uvjerenje Službe za zapošljavanje za nezaposlene,
h) Potvrdu ili drugi dokaz o angažmanu u organizaciji/udruženju (ukoliko postoji),
i) Potvrda o bankovnom računu.

6. Javni poziv se obajavljuje na web stranici Općine i ostaje otvoren do kraja tekuće godine odnosno do utroška sredstva planiranih za ovu namjenu.

7. Zahtjev za dodjelu sredstava podnosi se putem protokola, Službi za obrazovanje, kulturu i sport Općine Novi Grad Sarajevo, najmanje petnaest dana prije odlaska na aktivnost koja se finansira.

8. Dostavljeni zahtjevi se rješavaju po vremenu prispjeća.

Kontakt osoba: Selma Serdarević, telefon broj: 033 291 243, 033 291 321, 033 291 214, 033 291 325 , e-mail: [email protected] ; kancelarija broj 412, četvrti sprat.

Zahtjev za dodjelu sredstava Općine Novi Grad Sarajevo – tekući transfer za mobilnost mladih