Kreativne ideje i inovativni pristupi: Osnaživanje psihoterapije kroz Prvi kongres u BiH

Savez psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini uspješno je organizirao i završio Prvi kongres psihoterapeuta s međunarodnim učešćem. Kongres je održan od 23 do 26. 3. 2023. godine u hotelu “Hills” u Sarajevu i okupio je psihoterapeute i psihoterapijska udruženja iz BiH i regije, a tema kongresa je bila “Psihoterapija sa svijetom promjena”.

Događaj je privukao preko 200 učesnika iz BiH i regije, a stručnjaci iz Evrope i svijeta dali su svoj doprinos razvoju psihoterapije u Bosni i Hercegovini. Učesnici su pokazali zajedničku zainteresiranost za povezivanje, razmjenu znanja i iskustava s ciljem boljeg upoznavanja i djelovanja u pravcu osiguravanja najviših standarda u psihoterapijskoj praksi. Tokom kongresa istaknuta je potreba za jačanjem međusobne saradnje psihoterapijskih udruženja, za dodatnim kreiranjem standarda u edukaciji i psihoterapijskoj praksi, te važnost pravnog uređenja djelatnosti psihoterapije kroz zakon o psihoterapiji u Bosni i Hercegovini.

Tokom kongresa, učesnici su imali priliku prisustvovati raznolikom programu koji je obuhvatio različite oblike prezentacija i interaktivnih događaja. Devet plenarnih predavanja pružilo je uvid u najnovije trendove i istraživanja u psihoterapiji, dok su poster prezentacije omogućile detaljniji prikaz različitih studija i projekata. Sedam okruglih stolova otvorilo je prostor za dinamičnu razmjenu mišljenja i iskustava između stručnjaka. U 13 radionica, učesnici su dobili priliku da se detaljnije upoznaju s različitim tehnikama i pristupima u psihoterapiji, čime su stekli praktična znanja i vještine. Tokom usmenih izlaganja, istraživači i praktičari podijelili su svoje rezultate i promišljanja vezana za različite teme u području psihoterapije.  Na kongresu su također predstavljene dvije nove knjige, koje su obogatile stručnu literaturu i pridonijele širenju znanja o psihoterapiji.

Sveukupno, bogat i raznolik program kongresa omogućio je učesnicima ne samo sticanje novih znanja, već i priliku za razvijanje kreativnosti, inovativnosti i umrežavanje s kolegama iz zemlje i inostranstva.  Uspješan završetak Prvog kongresa psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini predstavlja značajan korak naprijed u razvoju i afirmaciji psihoterapije kao stručne i naučne discipline u zemlji.

Učesnici i organizatori vjeruju da je postavljen temelj za dugotrajnu i kontinuiranu saradnju i razvoj psihoterapije u zemlji, što će bez sumnje ostaviti trajan pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje pojedinaca, grupa i društva u cjelini. Ovaj jedinstveni događaj istaknuo je predanost psihoterapeuta razvoju i etabliranju psihoterapije kao iznimno važne naučne i stručne discipline.

Drugi psihoterapijski kongres u organizaciji Saveza psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini najavljen je za 2025. godinu, a organizatori se raduju nastavku jačanja psihoterapije kao zasebne naučne djelatnosti u BiH.  Drugi kongres psihoterapeuta u 2025. godini nastavit će rad na jačanju psihoterapije  te će dodatno doprinijeti razvoju zdravstvenog sektora, unapređenju mentalnog zdravlja i poboljšanju kvalitete života građana.