Ministar Zukić: Za finansijsku podršku malom i srednjem poduzetništvu više od 7,8 miliona KM

0
108

Za direktnu finansijsku podršku malom i srednjem podzetništvu u Federaciji BiH u ovoj godini je Prijedlogom budžeta predviđeno 7.870.000 KM. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će planirana sredstva dodijeliti korisnicima kao nepovratna (grant) kroz pet različitih programa.

Riječ je o dodjeli grant sredstava namijenjenih kao subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, za regresiranje kamata za korisnike kreditno-garantnih programa, te izgradnju poduzetničkih zona, kao i subvencije neprofitnim organizacijama i udruženjima građana.

Prema riječima federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Amira Zukića, najviše sredstava, u iznosu od 4.670.000 KM, planirano je za subvencioniranje privatnih poduzeća i poduzetnika.

– Ova sredstva trebaju biti dodijeljena kroz četiri projekta. Jedan od njih je jačanje konkurentnosti malih i srenjih poduzeća (MSP) u ukupnom iznosu od 2.740.000 KM s ciljem poticanja rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji. Nadalje, poticaj novoosnovanim subjektima malog poduzetništva planiran je u iznosu od milion KM, i to kroz subvencioniranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, te pružanje mentoring usluga, a s ciljem održavanja pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti te aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata malog poduzetništva – kazao je ministar Zukić.

Nadalje, sredstva od 730.000 KM planirana su za poticaj razvoju obrta i srodnih djelatnosti. Cilj ovog projekta je poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i modernizaciju proizvodnje, u svrhu unaprjeđenja obrtništva, odnosno povećanja kvalitete proizvoda i rasta zaposlenosti.

Poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta, kao četvrti projekt, predložen je u iznosu 200.000 KM, a namijenjen je očuvanju obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog naslijeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanje uslova rada i obrazovanja odnosno stručnog osposobljavanja.

– Značajan dio sredstava, u iznosu od 2.000.000 KM, planiran je za izgradnju poduzetničkih zona radi izgradnje nove i unaprjeđenja njihove postojeće komunalne infrastrukture, zatim izrade potrebne dokumentacije za razvoj, kao i za unaprjeđenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u FBiH – pojasnio je ministar Zukić.

Također je za unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture i za poticaj udruženjima i komorama planirano ukupno 200.000 KM.

Za regresiranje kamata za korisnike sredstava po kreditno-garantnim programima predviđeno je 1.000.000 KM za obrte, mikro, mala i srednja poduzeća. Na ovaj način pruža se podrška pokretanju poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća, povećanju konkurentnosti, integraciji inovacija u poslovanju i čuvanju postojećeg stepena zaposlenosti, te kreitanju novih radnih mjesta.

Uz sva ova sredstva, u ovoj godini godini planirano je i 1.000.000 KM za kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta.

– Ova kreditna sredstva bi bila plasirana i dodjeljivana putem Razvojne banke FBiH, s rokom povrata do sedam godina, u koji je uključen i dvogodišnji grace period, te uz povoljnu kamatnu stopu od 0,9 posto. Radi se o revolving fondu koji funkcionira već 15 godina, a za koji je Vlada Federacije BiH kroz taj period izdvojila više od 25 miliona KM – istakao je federalni ministar rada, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Također je dodao će poticajna sredstva biti dodjeljivana putem javnog konkursa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta