Prijavite se na SMART UP-START UP HUB razvijte poduzetničke vještine i pokrenite posao!

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva Building New Lives u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje poziva nezaposlene žene da se prijave na SMART UP-START UP HUB, prednost imaju žene dobi od 35 – 45 godina starosti.

Program je BESPLATAN, a predavači i treneri su lokalni i internacionalni eksperti iz navedenih oblasti:

  • Pokretanje i registracija biznisa
  • Finansijsko savjetovanje
  • Poduzetništvo
  • Liderstvo
  • Menadžment
  • Marketing i socijalne mreže
  • AI-Umjetna inteligencija u poduzetništvu
  • Održivost poslovanja

PRIJAVA I REGISTRACIJA
PRIJAVE do 22.01.2024. Prednost u prijavi imaju nezaposlene žene dobi 35-45 godina koje su registrovane na birou za zapošljavanje, sa područja Federacije BIH. Prijava treba da sadrži ime i prezime, grad, email adresu i kontakt telefon.

Prijavu slati putem emaila na: [email protected] ili na online OBRAZAC ZA PRIJAVU. Konkurs je otvoren do popune mjesta.
Partneri u realizaciji programa: Golden Ratio i Hub Homework