Prilagođavanje bh. preduzeća za poslovanje u EU- Način upravljanja strategijom koristeći proračune ugljičnog otiska

0
81

Potreba za novim cirkularnim načinima poslovanja i zelenim proizvodnim procesima je sve češće prisutna u praksi bosanskohercegovačkih kompanija. Takva se potreba nametnula kao posljedica globalnih trendova koji se sa razvijenih tržišta prelijevaju na manje ekonomije, pa se one posljedično prilagođavaju novim tokovima želeći ostati „u igri“.

Svjesni činjenice da će Bosna i Hercegovina svoje ekonomske interese moći braniti samo ako postupi po istim principima, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine se još od potpisivanja Sofijske deklaracije u novembru 2020, aktivno uključila u ove procese tranzicije privrede BiH prepoznajući potencijal zelenih lanaca vrijednosti u smislu stvaranja novih kompetencija, jačanja konkurentnosti izvoznog potencijala, maksimalnog korištenja unutarnjih resursa, redukcije otpada, očuvanja životne sredine i naravno kreiranja novih radnih mjesta.

Kontinuirana edukacija privrednika je važan preduslov za postizanje ciljeva zbog čega Vanjskotrgovinska komora BiH organizuje edukacije o aktualnim temama i s vrhunskim predavačima kako bi bh. kompanijama omogućila kvalitetne edukacije o svim temama vitalnim za njihov prelazak na cirkularne i zelene poslovne modele.

U skladu s navedenim, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH poziva zainteresovane na prezentaciju i edukaciju o temi „Prilagođavanje bh. preduzeća za poslovanje u EU- Način upravljanja strategijom koristeći proračune ugljičnog otiska“ koja će održati 3. 7. 2024. godine u prostorijama VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, s početkom u 11.00 sati.

Učesnici prezentacije i edukacije, koju će realizovati predstavnici kompanije ZGI d.o.o. Mostar, imat će priliku da se detaljnije informišu o alatu za izračunavanje karbonskog otiska koji je primjenjiv u proizvodnim procesima, naročito u pogledu ispunjavanja obaveza koje čekaju bh. kompanije u svjetlu EU zakonodavnih instrumenata, koji će igrati važnu ulogu u budućnosti i za lance vrijednosti iz BiH: trgovanja emisijama (ETS),mehanizam za prilagođavanje granice ugljika (CBAM), te direktive, uredbe i inicijative koje se odnose na provođenje ciljeva Zelenog plana.

Prijavu za edukaciju potrebno je izvršiti na linku najkasnije 2. 7. 2024. godine do 14.00 sati.

komorabih.ba