Projekt INZ-a i partnera iz ZDK na jesen se širi i u Bosansko-podrinjski kanton

Tuzlak i direktor projekta Luka Giliberti, te načelnica Službe za promociju zdravlja i kvalitet u zdravstvu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dr. Selvedina Sarajlić Spahić sa saradnicima, prezentirali su premijerki Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde Aidi Obući projekat “Od spoznaje do zaštite: žene nosioci prava na zdravlje u Bosni i Hercegovini”.

Prezentaciji su prisustvovali ministar za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović, te direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za javno zdravstvo i Kantonalne bolnice Goražde, Salem Halilović, dr. Medina Bičo i dr. Nermina Kamenica.

Riječ je o projektu ranog otkrivanja i liječenja karcinoma dojke, prvom ovakvom projektu u BiH koji na području Zeničko-dobojskog kantona sufinancira italijanska Agencija za kooperaciju i razvoj (AICS), sa partnerima Ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko- dobojskog kantona (ZDK), Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) i Kantonalnom bolnicom Zenica (KBZ), uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva.

Tokom sastanka predstavljeni su institucionalni i administrativni osvrti, stavovi zdravstvenih stručnjaka i istaknuti važnost ranog otkrivanje raka dojke te razmijenjena iskustva o dosadašnjoj implementaciji projekta u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i potrebnim softverskim rješenjima za cijeli projekt.

– Posebnost projekta je što “prati ishod” pregleda žene, ako je nalaz “pozitivan”, prati dalji tok liječenja, a ako je “negativan”, automatski prati termin i zakazuje novi kontrolni pregled za dvije godine. Vrijednost projekta je sistematični način brige o zdravlju žene, te istovremeno podizanje svijesti za ranim pregledom dojke. Zato je ženama važno poslati poruku da se ne plaše pregleda, pa ni karcinoma, jer redovni i pravovremeni pregled obezbjeđuje izliječenje veće od 95 posto, što je presudno za njihovo zdravlje – ističe dr. Selvedina Sarajlić-Spahić.

Istaknuto je da BPK, koji posjeduje savremenu radiološku opremu, među kojima i digitalni mamograf, posjeduje dobre predispozicije za realizaciju ovog projekta, uz svu stručnu i edukativnu pomoć kolega iz Zeničko-dobojskog kantona.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona zainteresovana je i daje punu podršku realizaciji ovog projekta, kojem će prethoditi snimanje situacije i potpisivanje protokola o saradnji.

Prva pozivna pisma i besplatni mamografski pregledi žena mogli bi početi u septembru ove godine, a uz jedinstveni informacioni sistem, čiju javnu nabavku je danas najavio direktor Zavoda zdravstvenog zavoda BPK Goražde Salem Halilović, to će biti još jedan doprinos ove Vlade unaprjeđenju zdravstva na području BPK Goražde.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

(foto: Vlada BPK)