Uručene donacije obrazovnim institucijama za djecu s poteškoćama u razvoju Mostar

0
143

Kompanije Konzum i Mercator zajedno sa svojim partnerima dobavljačima Enna Fruit i Jaffa-komerc uručili su donaciju školskog pribora i opreme u vrijednosti 6.000KM Osnovnoj školi za djecu s posebnim potrebama Mostar i Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ iz Mostara. Uručenju donacije su osim predstavnika kompanija i obrazovnih institucija, prisustvovali i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

„Vlada HNK je obezbijedila besplatne udžbenike za sve učenike redovnih osnovnih škola, međutim, škole koje obrazuju djecu s poteškoćama u razvoju nemaju potrebu za korištenjem udžbenika, nego nastavnih pomagala. Stoga nam je drago što su naši partneri prepoznali rad i kvalitet Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ i Osnovne škole za djecu s posebnim potrebama, te im uručili opremu. Siguran sam da će donirana oprema koristiti i učenicima i nastavnicima kako bi na pravi način pokazali svoja znanja, vještine i talente.“izjavio je ministar dr. sc. Rašid Hadžović.

Ideja za donaciju inicirana je prilikom posjete zaposlenika Konzuma i Mercatora plantažama Jaffa-komerca u Blagaju gdje su učestvovali u berbi grožđa što je jedna u nizu teambuilding aktivnosti ovih kompanija. Tom prilikom je dogovoreno da se sredstva od prodaje ubranog grožđa usmjere u humanitarne svrhe, što je dalo dodatni značaj ovom susretu.

Današnja donacija je plod dugogodišnje uspješnje saradnje Jaffa-komerca,  Konzuma, Mercatora i  Enna fruita. Sve ove kompanije su lideri u prodaji voća i povrća u Bosni i Hercegovini.  Razmišljali smo kako od zajedničkog teambuildinga koji je organizovan na našim planatažama napraviti nešto što će biti od koristi široj zajednici. U dogovoru s MONKS HNK odlučeno je da uručimo opremu u vrijednosti 6.000KM  dvjema mostarskim školama za djecu s posebnim potrebama. Želimo da donirana oprema po izboru škola unaprijedi rad s djecom i da bude dugo od koristi.“ – izjavio je Nedim Badžak, direktor Jaffa-komerc d.o.o. 

Donacija za škole za djecu s posebnim potrebama je jedna u nizu društveno odgovornih aktivnosti koje Konzum i Mercator u kontunuitetu realizuju kako bi pomogli lokalnim zajednicama širom BiH. Vjerujem da će današnja donacija doprinijeti poboljšanju uslova školovanja ovih mališana čime bi naša misija bila ispunjena.“izjavio je Haris Arnautović, rukovoditelj Službe marketing Konzuma i Mercatora.

Odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju mnogo se razlikuje od odgoja i obrazovanja djece tipičnog razvoja, jer osim učenja slova i brojeva, nastavne jedinice obuhvataju i učenje raznih životnih vještina i svijeta oko sebe stoga su ovim institucijama neophodna posebna sredstva za rad.

Bitno je istaći da se u radu s djecom s teškoćama u razvoju koristimo raznim prilagođenim materijalima i didaktičkom opremom. Upravo zbog toga ovakva i slične donacije omogućavaju nabavku upravo one opreme i materijala koji su nam potrebni i prilagođeni za rad s našim učenicima, a koja doprinose njihovom cjeloživotnom učenju. Zahvaljujemo se svima koji su dali doprinos da se ovakve donacije realiziraju.”  – izjavila je Mirna Mezit, direktorica  Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ .

Koristim ovu priliku da se zahvalim Jaffa-komercu, Enna Fruitu,  Konzumu i Mercatoru jer su prepoznali rad škole te izdvojili značajna donacijska sredstva kako bi podržali i sudjelovali u opremanju naših školaraca za nove školske avanture, a ujedno bih naglasila da će donirana oprema uistinu pomoći školi u ostvarivanju još sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta rada. Još jednom hvala svima što sudjeluju u odrastanju naših mališana“ –  izjavila je mr.sc. Maja Mustapić, ravnateljica Škole za djecu s posebnim potrebama Mostar.