Uvod u termografiju

127

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Micom BH Sarajevo, vas pozivaju da prisustvujete seminaru Uvod u termografiju – pogled u nevidljivo.
Termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela.
Šta termografiju čini tako korisnom, saznat ćemo u srijedu, 11.05.2022.
Pridružite nam se!
Vrijeme: 15:00-19:00
Kotizacija: 120 KM
Prijava putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form