Interaktivni seminar: Izrada investicijskog plana

Datum i mjesto održavanja: 17. mart, Sarajevo
Predavači dr.sc Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor.
Seminar možete pohađati i online uživo, iz vlastitog doma ili ureda!

Ulaganjem (investicijom) se može označiti bilo koja vrsta ulaganja, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti, kao i u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije.

Ulaganje ima izuzetnu važnost u razvoju svake kompanije, te je veoma bitno poznavanje i poštivanje osnovnih pravila i postulata kapitalnog (investicionog) budžetiranja, kao i pravilan odabir metoda za donošenje odluka o ulaganju. 

Finansiranje investicija zahtijeva velike iznose novca što znači da rukovodstvo kompanije mora dobro poznavati strukturu investicije i izvor finansiranja iste, te jedan od osnovnih preduslova je izrada kvalitetnog investicionog plana. Investicioni projekti zauzimaju značajni dio bilansa svake kompanije, te ponekad određuju uspjeh ili propast same kompanije. Jednom donesene odluke o ulaganju ne mogu se lako promijeniti, te pogreške mogu imati višestruke posljedice.

Dobro izrađeni investicioni plan osigurava informacije menadžerima za izbor između mogućih alternativa koje omogućavaju promjene smjerova aktivnosti radi postizanja optimalnih ekonomskih rezultata i smanjenja rizika poslovanja, sa akcentom na finansijske rizike (izbor i procjena ekonomsko isplativih projekata, izbor stope finansiranja, obračun i procjena troškova, praćenje realizacije i efekata ulaganja).

Rezultat kvalitetnog investicionog plana je jedan od načina postizanja menadžerskih ciljeva na temelju optimalnog angažovanja resursa (finansijski resursi, ljudski resursi, imovinski resursi i drugo). Poznavanje osnovnih pokazatelja i načina odlučivanja prilikom odabira pravilne strukture i izvora finansiranja ulaganja, kao i izrada uspješnog investicijskog plana, odnosno investicijskog projekta ili plana ulaganja postaje ključna karika uspješne poslovne ekspanzije.Kroz interaktivni seminar će vas voditi dr.sc Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor.

Cilj seminara:

Cilj ove edukacije je optimizacija rukovođenja, sa akcentom na upravljanje investicijama kroz izradu kvalitetnog investicionog plana, te kvaliteta procjene i praćenja isplativosti ulaganja. Konačni cilj je postizanje što veće efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju, odnosno maksimizacija rezultata poslovanja i smanjenje rizika loših ulaganja.

Cilj radionice je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati učesnike sa: 

 • Upravljanjem investicijama i kapitalnim budžetiranjem
 • Kategorijama troškova i prihoda vezanih za investicije, analizom tržišta nabavke i prodaje
 • Osnovnim sadržajem i strukturom kvalitetnog investicijskog plana
 • Ključnim elementima ocjene uspješnosti investicijskog plana
 • Vođenjem i organizacijom investicionih projekata (značaj kontrole i raspodjele odgovornosti)
 • Greškama pri upravljanju investicijama
 • Izradom investicionog plana i potrebnom investicionom dokumentacijom (osnovni elementi)
 • Od investicionog plana i revizije investicione dokumentacije do odobravanja sredstava i početka ulaganja
 • Opravdanošću (isplativosti), izvodivosti i praćenjem investicije
 • Ekonomsko – finansijskom analizom investicijskog plana
 • Stopom finansiranja (WACC, IRR, interest rate)
 • Analizom novčanih tokova
 • Kvantitativnim metodama procjene isplativosti investicije (NPV)
 • Identifikacijom ključnih rizika vezanih za investicioni plan

Seminar je namijenjen:

Vlasnici, menadžeri, rukovodioci, tim lideri, projektne jedinice, projekt menadžeri, zaposlenici iz sektora/službi za investicije, finansije, računovodstvo i kontroling, interni i eksterni revizori, odjeli upravljanja rizicima i kontrolom kvaliteta, odjeli zaduženi za upravljajne imovinom, javni i privatni sektor i svi oni koji žele da budu efikasniji i efektivniji na svom radnom mjestu u cilju što boljeg donošenja poslovnih odluka i povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Teme i raspored edukacije

 • 10.00 – 11.15
  I BLOK: Upravljanje investicijama, modeli i alati u praksi
 • 11.30 – 12.30
  II BLOK: Vođenje i organizacija investicionog plana (kako prikupiti ključne podatke?, kako izračunati prihode i troškove?, kako doći do računa dobiti i gubitka, a kako do novčanih tokova?, raspodjela odgovornosti, najčešće greške)
 • 13.30. – 14.30
  III BLOK: Izrada i sadržaj investicionog plana i ekonomsko-finansijska analiza (metode procjene isplativosti ulaganja, finansijski tok projekta)
 • 14.45 – 15.45
  IV BLOK: Praktični primjeri izračuna (trošak finansiranja, WACC, NSV, IRR, stopa povrata, stopa kapitalizacije)
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa

Predavač:

dr.sc. Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta. Nosilac je mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i poslovnog konsaltinga, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva i nastavlja se razvijati u dijelu projekt menadžmenta i graditi karijaru većinom kao finansijski konsultant.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara i treninga, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i upravljanja imovinom i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.