Azra Hadžiomeragić predstavila BBI banku na međunarodnoj konferenciji u Londonu

Azra Hadžiomeragić, član Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo, održala je prezentaciju na temu „Upotreba samouslužnih servisa s ciljem smanjenja gotovinskih operacija i povećanja vrijednosti poslovnica“ na međunarodnoj konferenciji „Self-Service and Digital Banking 2022.“ koja se 18. i 19. maja održala u Londonu (UK).

Događaj je u Londonu okupio međunarodne banke, inovativne fintech-ove, vodeće dobavljače, novinare i industrijske analitičare kako bi diskutovali o kritičnim pitanjem kako iskoristiti najsavremeniju tehnologiju za premošćivanje prepreka između fizičkog i digitalnog svijeta.

U pitanju je vodeća međunarodna konferencija posvećena samouslužnim finansijskim servisima, digitalnom bankarstvu i fintechu kojoj je ove godine prisustvovalo oko 300 učesnika iz 120 organizacija iz više od 50 država svijeta.

Program stručnih govornika uključivao je studije slučaja vodećih banaka i fintech kompanija, a ujedno je omogućio neusporedivo učenje i umrežavanje eksperata. Više informacija o konferenciji dostupno je na: www.rbrlondon.com/ssdb.