CEFTA i Transportna zajednica: Zeleni koridori postaju stvarnost na prelazima između zemalja CEFTA-e i Evropske unije

SEED sistem za elektronsku razmjenu podataka pokazao se vrlo fleksibilnim i prilagodljivim

Zeleni koridori, na inicijativu CEFTA-e i Transportne zajednice, uspostavljeni su na prelazima između zemalja CEFTA-e i Evropske unije zahvaljujući SEED+, sistemu za elektronsku razmjenu podataka, koji je u funkciji u CEFTA-i. George J. Pitsilis, guverner Nezavisne uprave za javne prihode Grčke, i Slavica Kutirov, direktorica Uprave carine Sjeverne Makedonije, potpisali su Memorandum o razumijevanju o elektronskoj razmjeni podataka između carinskih uprava na Solunskom forumu o povezivanju, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Grčke/Generalnog sekretarijata za međunarodne ekonomske poslove. Ovo je važna prekretnica s obzirom na to da ova saradnja služi kao osnova za sav budući transport i trgovinu od članica CEFTA-e do Grčke. Saradnja otvara mogućnosti za dalje širenje inicijative prema državama članicama EU.

SEED je imao ključnu ulogu u implementaciji CEFTA-TCT Zelenih koridora i carine će razmjenjivati ​​podatke koristeći SEEED platformu. SEED se primjenjuje od 2010. godine, kasnije je nadograđen na SEED+ i poboljšao je upravljanje graničnim prelazima na zapadnom Balkanu, poboljšao efikasnost i pojednostavio procedure.

“U praksi, SEED i SEED+ obezbjeđuju sigurna sredstva za razmjenu podataka između nadležnih organa uključenih u carinjenje robe na prelazima, poboljšavajući analizu rizika i na taj način doprinoseći značajnom smanjenju vremena čekanja i troškova. Jedna od ključnih prednosti SEED rješenja je fleksibilnost i prilagodljivost prema potrebama carinskih uprava koje ga koriste”, izjavio je Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata.

Memorandum potpisan između Grčke i Sjeverne Makedonije u potpunosti uzima u obzir važnost carina i drugih poreza koji se primjenjuju u prometu robe, prepoznaje potrebu za prekograničnom saradnjom i uzima u obzir ciljeve Regionalnog akcionog plana zajedničkog tržišta. Proširenje Zelenih koridora sa Grčkom znači da će i ostale zemlje CEFTA-e koristiti benefite pri izvozu u Grčku, s obzirom na to da su zemlje CEFTA-e uvezane kroz SEED.

Očekuje se da će inicijativa CEFTA-TCT Zeleni koridori biti proširena na Italiju početkom septembra, te da će je slijediti i druge zemlje članice EU.

“Prvi operativni Zeleni koridor/traka između EU i regionalnog partnera Zapadnog Balkana kruna je dvogodišnjeg koordinisanog djelovanja brojnih učesnika u skladu sa obavezama preuzetim na samitu EU – Zapadni Balkan na Brdu pri Kranju. Uspostavljanjem Zelenih koridora prvo unutar cijele regije, a potom i na granicama sa EU, približavamo regiju Evropskoj uniji. Ova vrsta prelaza je odskočna daska ka još bolje uređenim granicama, smanjenju vremena čekanja za putnike i teret, te pristupu na jednom mjestu na svim našim granicama. Ovaj koncept se može i treba primijeniti na druge granične prelaze s EU i želio bih ohrabriti više država članica EU da se pridruže”, rekao je Matej Zakonjsek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.

Uspostavljanje CEFTA-TCT zelenih koridora unutar Zapadnog Balkana tokom pandemije Covid-19 pokazalo se kao jedan od najuspješnijih primjera regionalne saradnje. Solunski forum povezivanja okupio je predstavnike zemalja CEFTA-e i susjednih država članica EU kako bi istražili načine za efikasnu implementaciju ekonomskog i investicionog plana EU i promovisanje CEFTA-TCT-EU inicijative za zelene koridore.

“Ideja koja stoji iza Solunskog foruma povezivanja je pružanje prilike za produktivan dijalog između država članica EU i CEFTA strana o transportnoj povezanosti. Već imamo opipljiv rezultat, a to je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Nezavisne uprave za javne prihode Republike Grčke i Uprave carine Sjeverne Makedonije. Moramo se nadovezati na ovaj primjer i nastaviti naš aktivni angažman u promicanju održive transportne povezanosti’, rekao je generalni sekretar za međunarodne ekonomske poslove grčkog Ministarstva vanjskih poslova Ioannis Smyrlis.