CEFTA Week: E-trgovina i digitalizacija igraju ključnu ulogu u razvoju CEFTA tržišta

Konferencija CEFTA Week pod nazivom “eCEFTA: Klikni, poveži se i trguj”(eCEFTA: Click, Connect and Tr@de), koja je uživo i online okupila oko 300 učesnika, održana je danas u Podgorici. Tradicionalno godišnje okupljanje visokih zvaničnika iz CEFTA ekonomija, Evropske unije i drugih regionalnih i međunarodnih organizacija, zajedno sa predstavnicima privrede, pružilo je priliku da se istraže potencijali digitalne trgovine, sa fokusom na stvaranje efikasnijeg i međusobno povezanog trgovinskog okruženja. Također, događaj je bio prilika i za sumiranje postignutih rezultata i postavljanje osnova za budući tok djelovanja.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Crne Gore Nik Đeljošaj otvorio je ovogodišnju CEFTA Week konferenciju, istakavši da uspjeh CEFTA-e danas predstavlja ne samo ekonomski prosperitet, već i čvrst korak prema evropskoj budućnosti.

“Tokom predsjedavanja CEFTA-om, Crna Gora je nastojala  da unaprijedi  rad CEFTA mehanizama, podstakne dijalog, promoviše zajedničke interese i olakša trgovinsku saradnju, što će u krajnjem doprinijeti dodatnom rastu i stvaranju održive perspektive za sve građane Zapadnog Balkana. Saradnja sa CEFTA-om je na samo sredstvo jačanja regionalne ekonomije, već i priprema terena za buduću integraciju u širi evropski kontekst. Crna Gora je u potpunosti posvećena unapređenju regionalne saradnje kroz implementaciju Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište i CEFTA 2006, kao značajnih instrumenata za ubrzanje ekonomske konvergencije regiona Zapadnog Balkana s EU i razvijanje dobrosusjedskih odnosa u regionu. Upravo zbog toga, zajedno s partnerima iz EU, nastavit ćemo raditi na jačanju našeg regionalnog tržišta, rješavati izazove i osigurati da CEFTA bude još efikasniji instrument saradnje i razvoja”, kazao je Đeljošaj.

U svjetlu novog Plana rasta za Zapadni Balkan Gert Jan Koopman, generalni direktor direktorata za susjedsku politiku i proširenje u Evropskoj komisiji, naglasio je da rad koji se obavlja unutar Zajedničkog regionalnog tržišta, a koji predvode EU i CEFTA, čini osnovu za dobijanje pristupa jedinstvenom tržištu EU.

Ekonomska integracija unutar regiona zasnovana je na pravilima i standardima EU, a usklađivanje sa primjenom pravnih tekovina EU je suštinski uslov za bližu integraciju u okviru jedinstvenog tržišta EU. Zato se sedam prioritetnih aktivnosti navedenih u našem planu rasta u velikoj mjeri fokusira na rad koji vi obavljate: napredak u e-trgovini, uslugama dostave pošiljki i geoblokiranju, da navedemo samo tri oblasti, kako bi se omogućio pristup jedinstvenom tržištu”, naveo je Koopman.

Sumirajući rezultate za 2023. godinu Danijela Gačević, v.d. direktora Sekretarijata CEFTA, istakla je da je posao koji obavlja CEFTA važan jer odgovara potrebama privrede, otvaranju radnih mjesta i oblikovanju budućnosti naših ekonomija.

“Konačna potvrda o važnosti rada CEFTA-e došla je iz Novog plana rasta za Zapadni Balkan, koji prepoznaje CEFTA-u kao ključni mehanizam za stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta, a gdje digitalizacija ima jako važnu ulogu i mjesto”, rekla je ona.

Kako je dodala, predsjedavanje Crne Gore završava se sa 9 dogovorenih politika koje posjeduju kapacitet ne samo da transformišu ekonomije, već i unaprijede poslovno okruženje i obogate svakodnevni život ljudi.

“Potencijal ovih odluka, kada se jednom povežu sa jedinstvenim tržištem EU, ne može biti preuveličan. To je posvećenost prosperitetu našeg regiona. Uticaj našeg rada ne samo da se čuje, već se i osjeća. Budućnost koju predviđamo za CEFTA-u je na dohvat ruke i čeka da bude ostvarena kroz našu odlučnost i zajedničke napore“, zaključila je Gačević.

Fokus više panel diskusija bio je na digitalizaciji i e-trgovini kao transformacionim snagama koje preoblikuju globalnu trgovinu, sa ciljem da se poslovnim subjektima omogući pristup većem tržištu, i da im se obezbijede politike i alati koji su im potrebni da se efikasno takmiče ne samo unutar CEFTA-e, već i na jedinstvenom tržištu Evropske unije.

Pored širokog spektra obrađenih tema, događaj je bio prilika i da Crna Gora predsjedavanje CEFTA-om preda Srbiji, koja će tu ulogu preuzeti tokom 2024. godine.

“U 2024. godini Srbija će imati priliku da nastavi sa ispunjavanjem jednog od najvažnijih ciljeva, a to je regionalno povezivanje i intenziviranje trgovinske saradnje u korist privreda i poboljšanja kvaliteta života građana. Srbija će naredne godine predsjedavati Centralnoevropskim ugovorom o slobodnoj trgovini (CEFTA). Značaj CEFTA tržišta za srpsku privredu je ogroman. CEFTA je drugi trgovinski partner Srbije sa učešćem u ukupnoj razmjeni zemlje u iznosu većem od 18 posto. Predsjedavanje Srbije će biti prije svega fokusirano na konsolidaciju i ojačavanje sprovođenja sporazuma, radu na intenziviranju trgovinske razmjene strana potpisnica CEFTA, a pružit će nam i priliku da među prioritete predsjedavanja postavimo teme digitalizacije i elektronske trgovine. Vidimo da ekonomska saradnja koja se bazira na standardima i principima Evropske unije u okviru CEFTA mehanizma, a posebno na iskrenoj volji učesnica, donosi rezultate u vidu rasta ekonomske aktivnosti, trgovine, stvaranja novih i boljih radnih mjesta. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo trgovine čvrsto stoje na stanovištu da je slobodna ekonomska regionalna saradnja od izuzetne važnosti, a to pokazuje i podatak da je u prvih devet mjeseci ove godine Srbija ostvarila blizu 5 milijardi eura u trgovinskoj razmjeni sa CEFTA”, izjavio je ministar trgovine u Vladi Republike Srbije Tomislav Momirović.

Konferenciju je organizovao CEFTA Sekretarijat sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, a uz podršku Privredne Komore Crne Gore.