Fortenova grupa objavila svoj prvi Izvještaj o održivosti

0
128

Fortenova grupa je pripremila i na svojim mrežnim stranicama (https://fortenova.hr/odrzivost/ ) objavila Izvještaj o održivosti za 2021. Riječ je o prvom takvom Izvještaju Fortenova grupe kojim je kompanija utvrdila okolišne, društvene i upravljačke (Environmental, Social and Governance – ESG) ciljeve održivosti, koji su pripremljeni u skladu s GRI standardima – smjernicama za izvještavanje o održivosti koje je osmislila Inicijativa za globalno izvještavanje (engl. Global Reporting Initiative, GRI).

Izvještaj daje iscrpan i kompletan pregled cjelokupnog operativnog poslovanja Grupe u 2021. te, ujedno, pruža uvid u strategiju i ključne vrijednosti, kao i teme iz područja održivosti koje su značajne za Fortenova grupu i njene dioničare, odnosno tamo gdje Grupa ima najveći uticaj.

Riječ je o sedam ključnih tema koje polaze od cilja da se održivost kao relevantni kriterij ugradi u donošenje odluka unutar Grupe preko smanjenja emisija gasova staklene bašte, upravljenje otpadom u cijelom lancu od proizvodnje hrane do ambalaže, unaprjeđenja kvalitete života putem kvalitete hrane, smanjenje uticaja koje Grupa i operativne kompanije imaju na tlo i vodu, uticaj na poboljšanja životnog standarda u zajednicama u kojima posluje do nastavka poticanja raznolikosti  i uključivosti na svim nivoima.

U Izvještaju se može pronaći cijeli niz podataka vezanih uz navedene teme i to iz 45 kompanija Grupe koje imaju značajne operativne aktivnosti i aktivno zapošljavaju. Ujedno, u Izvještaj za 2021. su uključene i odabrane inicijative koje su pokrenute početkom 2022., kako bi prikazale aktuelno stanje najrelevantnijih tema za Grupu.

Takođe, budući da neke od svakodnevnih aktivnosti operativnih kompanija obuhvaćenih Izvještajem uključuju i aktivnosti specificirane u prva dva cilja Taksonomije EU-a – ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, Fortenova grupa je, kako bi djelovala u skladu s regulatornim obavezama za 2022., kao prvi korak objavila procjenu prihvatljivosti za 2021.

Naime, Uredbe o taksonomiji je ključni dokument EU za postizanje klimatskih ciljeva, a predstavlja sistem klasifikacije kojim se utvrđuje popis okolišno održivih ekonomskih aktivnosti i usklađuju kriteriji za utvrđivanje da li neka ekonomska aktivnost ispunjava uslove kao okolišno održiva.

„Sve što smo napravili proteklih nekoliko godina, a posebno 2021., dio je aktivnosti koje su unaprijedile našu društvenu i korporativnu odgovornost, ujedno pozitivno utičući na ekonomski razvoj u zajednicama u kojima poslujemo. Ovaj Izvještaj pokazuje ne samo da pravovremeno prihvatamo odgovornosti koje proizlaze iz Zelenog plana EU-a, već i da smo tokom 2021. položili organizacijske temelje, kao i temelje koji se odnose na aktivnosti potrebne kako bi se održivost integrirala u naš interni sistem upravljanja i postala dijelom dugoročne strategije Grupe. Time smo odgovornost ne samo prema sebi, nego i prema svojim potrošačima, partnerima, dobavljačima, okolišu i društvu u cjelini – podigli na još veći nivo“ – izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe povodom objave prvog Izvještaja o održivosti Fortenova grupe.

Prema ocjeni stručne komisije Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, Izvještaj Fortenova grupe za 2021. je u skladu s osnovnim nivoom izvještavanja prema GRI-ju te u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske u području izvještavanja o održivosti.

„Kao Komisija ističemo da je Fortenova grupa, kao najveća regionalna kompanija, pripremila sveobuhvatan i iscrpan izvještaj s mnoštvom korisnih informacija koje nam daju kompletan pregled cjelokupnog operativnog poslovanja. Iako ima dijelova izvještaja koji bi se mogli unaprijediti, općenito uzevši, imajući u vidu da je ovo prvi takav izvještaj Grupe, smatramo da je vrlo dobro usklađeno sa zahtjevima GRI-ja. Po našem mišljenju ovo je jedan od najkompletnijih izvještaja objavljenih u Hrvatskoj posljednjih godina i vjerovatno jedan od najboljih izvještaja o održivosti u regiji. Pohvaljujemo Fortenova grupu zbog tog postignuća i s veseljem očekujemo njihov budući rad na održivim praksama i razvoju samog postupka izvještavanja“ – naveo je HR PSOR u svojoj ocjeni prvog Izvještaja o održivosti Fortenova grupe.