JYSK dobija Global Recycled Standard certifikat

Međunarodni skandinavski maloprodajni lanac proizvoda za dom – JYSK napravio je važan korak u pogledu korištenja recikliranih materijala.

JYSK je značajno unaprijedio svoj rad povećanjem količine recikliranih materijala u svojim proizvodima i s ponosom objavio da je stekao certifikat Global Recycled Standard (GRS), čime će još snažnije kontrolisati svoj lanac nabavke i staviti veći fokus na izvore svojih proizvoda.

Što je Global Recycled Standard?

Global Recycled Standard (GRS)je međunarodni, dobrovoljni standard koji provjerava reciklirane materijale i prati ih od reciklaže do konačnog proizvoda. GRS postavlja stroge zahtjeve, ekološke i društvene, kako bi proizvod nosio njihovu oznaku, a veoma je bitno da se u proizvodima ne nalaze štetne hemikalije koje nije dopušteno koristiti u GRS-certificiranim proizvodima.

GRS provjerava reciklirane materijale, prati njihov proces, a kako bi se osigurala sljedivost, svi materijali, ali i učesnici u lancu opskrbe moraju biti certificirani, što uključuje i JYSK kao kompaniju.

“GRS certifikat važan je korak na putu da našim kupcima ponudimo više proizvoda izrađenih u cijelosti ili djelomično izrađenih od recikliranih materijala. Već nekoliko godina imamo reciklirane materijale u svemu, od jastuka do staklenih vaza, a s ovim certifikatom osiguravamo još viši stepen sljedivosti“, kaže Peter Andsager, izvršni potpredsjednik za nabavu u JYSKu.

Jedan od važnih razloga zašto je JYSK odabrao GRS je taj što certifikacija pokriva sve više materijala, poput poliestera i pamuka što je veoma  bitno, s obzirom da JYSK u svojoj ponudi ima proizvode širokog raspona.

 Vjerujemo u GRS kao sveobuhvatnu i validnu certifikaciju. Kada promovišemo proizvod s recikliranim sadržajem, moramo biti sigurni da su reciklirani materijali zaista reciklirani. Takva vrsta kontrole tokom cijelog lanca opskrbe vrlo je kompleksna, ali GRS sistem nam pomaže u tome, tako da se možemo osloniti na njihov rad i kontrolni sistem“, kaže Lars Ringtved Nielsen, direktor usklađenosti i kvalitete u JYSKu.

Održivost je integrirana u sve aspekte poslovanja JYSKa te je sastavni dio korporativne kulture. JYSK ima jasno definisane ciljeve i mjere uspješnosti kao i transparentnost u izvještavanju, čemu će ovaj certifikat dodatno pridonijeti.

“Osim proizvoda s GRS certifikatom koji nose GRS logo, imamo i mnoge druge proizvode koji sadrže određeni postotak recikliranog materijala. Naš cilj je kontinuirani razvoj proizvoda koji su u potpunosti ili djelomično izrađeni od recikliranih materijala, a GRS certifikat nam omogućava praćenje porijekla tih materijala,” kaže Peter Andsager.

Više informacija o održivosti u JYSKu možete pronaći na JYSK.ba.