Medica Zenica: Edukacija jačanja vještina frizerstva i savladavanja tehnika krojenja i šivanja

POZIV ZA SVE ZAINTERESIRANE ŽENE da se odluče za dodatnu edukaciju jačanja vještina frizerstva i savladavanja tehnika krojenja i šivanja.

Možete se prijaviti putem telefona 032 463 920 ili lično u “Medici” Zenica, a rok za prijavu je 03.06.2022. Edukacije će se održavati u Edukativnom centru Medica.