Mostar predvodnik deliberativne demokratije u BiH i šire

0
145

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope organizirao je prvu Evropsku konferenciju o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokratije, u Mostaru, Bosni i Hercegovini, s ciljem kreiranja prilika za lokalne vlasti da povećaju doprinos građana u lokalnom donošenju odluka.

Konferencija je bila prilika da se identificiraju glavni trendovi u oblasti deliberativne demokratije, te predstave dobre prakse u različitim evropskim kontekstima, ali ujedno i analizira trenutno stanje, važnost provedbe deliberativnih procesa, kao i povećanje povjerenja građana u demokratiju.

Konferenciju su otvorili gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić, direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Rafael Benitez i Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, koji su se složili da je Mostar dobar i pozitivan primjer u deliberativnom procesu koji može nadahnuti i neke druge zajednice na evropskom kontinentu.

„Našli smo se ovdje kako bismo poslali poruku da je proces deliberativne demokracije prepoznat u našem gradu. Prva faza procesa je bila Skupština građana koja je rezultirala preporukama i sada se njihove preporuke implementiraju, a uskoro će biti vidljivi i prvi rezultati ovih aktivnosti“, istakao je gradonačelnik Grada Mostara Mario Kordić.  

„Mostar pokazuje put i rješenje za ovu zemlju, ali i zemlje širom Evrope, u smislu kako se mogu prevazići određene situacije iz prošlosti. Prva ovakva konferencija u BiH će vas vjerujem nadahnuti da deliberativne procese uključite u lokalno vođenje politika“, izjavio je direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Rafael Benitez.

Šefica kancelarije Vijeća Evrope u Sarajevu Bojana Urumova, smatra kako bez građana i njihovog angažmana, kao i lokalnih vlasti ovaj proces ne bi mogao biti realiziran.

Ovo je  prilika da se ovaj proces primijeni u cijeloj Bosni i Hercegovini“,  zaključila je Urumova.

Tokom konferencije govorilo se o deliberativnim procesima u Briselu i Ostbelgien (Belgija), Parizu (Francuska), Irskoj, Sjevernoj Irskoj, Istanbulu (Turska) i Gdańsku (Poljska) koji nisu bili jednostavni, ali su bilježili i neke izuzetne uspjehe, što je dalo pregled najnovijih dešavanja u deliberativnim procesima u evropskim regijama i lokalnim zajednicama, kao i potencijale koje bi ove ove prakse mogle imati za približavanje inovativne demokratije građana.

Na konferenciji se diskutovalo između ostalog i o povjerenju javnosti, ali i o jačanju demokratskih vrijednosti kroz povećano građansko učešće i njihov angažman. Posljednjeg dana konferencije razgovaralo se i o deliberativnoj demokratiji za podsticanje inkluzivnosti, te kako nedovoljno zastupljene društvene grupe mogu biti više uključene u kreiranje politika.   

U međuvremenu, dok gradske vlasti sprovode preporuke građana, u 11. mjesecu Mostar će na Svjetskom forumu demokracije u Strazburu biti predstavljen kao pozitivan primjer deliberativne demokratije. 

Za dodatne informacije, molimo Vas da se obratite Ivani Ivandić, projektnoj asistentici putem  [email protected] ili  033 590 447.

Ova konferencija se organizira u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti a u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.