Počinju preventivni pregledi ranog otkrivanja raka dojke, grlića maternice i debelog crijeva kod zdravog stanovništva

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prof.dr. Haris Vranić je potpisao ugovore sa tri javne i četiri privatne zdravstvene ustanove koje će vršiti preventivne preglede u okviru pilot projekta „Rano otkrivanje raka dojke, grlića maternice i kolorektalnog Ca“ u zdravstvenom sistemu KS.

Ove zdravstvene ustanove ispunile su kriterije Javnog poziva za sufinansiranje provođenja preventivnih pregleda, a pravo učešća imale su sve registrovane javne i privatne zdravstvene ustanove, svih nivoa zdravstvene zaštite u KS.

Sa ministrom Vranićem ugovore su potpisali predstavnici Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, Zavoda za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS, te poliklinika SaNaSa, Al-Tawil, Atrium, Agram i Eurofarm Centar .

Potpisivanje ovih ugovora ozvaničilo je i početak implementacije pilot projekta.  

“Realizacijom ovog projekta očekuje se da će se pregledati po 4.000 zdravih žena i muškaraca sa područja Kantona Sarajevo u svakoj od kategorija navedenih rizičnih bolesti, kako bi se omogućila prevencija ili eventualno rano otkrivanje ovih bolesti”, naveo je ministar Vranić.

Kroz edukacije i edukativne kampanje uticat će se na stvaranje navika za vršenjem redovnih pregleda. Pored toga, bit će sprovedena sveobuhvatna promotivna kampanja podizanja svijesti o bitnosti prevencije, očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo, s posebnim osvrtom na skrining programe prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, raka grlića maternice i raka debelog crijeva.

Sredstva za ovu namjenu planirana su u Budžetu KS za 2022. godinu i iznose ukupno 750.000 KM.