Samsung Electronics najavljuje novu strategiju zaštite okoline

0
129

Kompanija Samsung pridružuje se inicijativi RE100 za postizanje nulte „neto“ emisije do 2050. godine, uz ulaganje i razvijanje inovativnih tehnologija kao i energetski i resursno efikasnih proizvoda za osnaživanje potrošača za održivi život

Samsung Electronics Co., Ltd. najavio je svoju novu ekološku strategiju, sveobuhvatnu inicijativu da se pridruži globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. To uključuje obaveze za postizanje nulte neto emisije ugljika u cijeloj kompaniji i planove za korištenje više obnovljive energije, kao i za ulaganje i istraživanje novih tehnologija za razvoj energetski efikasnijih proizvoda, povećanje cirkularnosti potrošene vode i razvoj tehnologije za hvatanje ugljika.

U srži novih napora je postizanje neto nulte emisije ugljika (Scope 1 i Scope 2) za sve operacije u Device eXperience (DX) sektoru do 2030. te u svim globalnim operacijama, uključujući Device Solutions (DS) odjeljenja do 2050. DX sektor obuhvata kompanije koje se bave potrošačkom elektronikom, uključujući Mobile eXperienceVisual DisplayDigital AppliancesNetworks i Health & Medical Equipment, dok sektor DS uključuje MemorySystem LSI i Foundry segmente poslovanja.

Kompanija Samsung Electronics također se pridružila RE100, globalnoj inicijativi posvećenoj 100 posto obnovljivoj energiji. Kao dio ove obaveze, kompanija planira da uskladi potrebe za električnom energijom na svim međunarodnim tržištima na kojima posluje, izvan Koreje, s obnovljivom energijom u roku od pet godina.

„Klimatska kriza je jedan od najvećih izazova našeg doba. Posljedice nedjelovanja su nesagledive i zato je neophodan doprinos svih nas, uključujući kompanije i vlade“, izjavio je Jong-Hi Han, potpredsjednik i glavni izvršni direktor kompanije Samsung Electronics.

Ekološke obaveze također podrazumijevaju napore na nivou cijele kompanije da se unaprijedi cirkularnost resursa tokom cijelog radnog vijeka proizvoda, od sirovina do reciklaže i odlaganja. Plan također uključuje ulaganja u nove tehnologije za smanjenje emisija procesnih gasova, kao i za smanjenje upotrebe struje u proizvodima široke potrošnje. Kompanija također planira da se bavi tehnologijama hvatanja i korištenja ugljika, kao i rješavanjem pitanja štetnih čestica koje se prenose vazduhom.

Svjestan potrebe za inovativnim pristupima ekološkoj održivosti, Samsung Electronics će uložiti preko 5 milijardi eura u svoje ekološke inicijative do 2030. godine, uključujući smanjenje procesnih gasova, očuvanje vode, širenje sakupljanja elektronskog otpada i smanjenje zagađujućih materija. Ovaj iznos investicije obuhvata troškove vezane za širenje upotrebe obnovljive energije.

Neto nulte direktne i indirektne emisije ugljika do 2050. godine

Samsung Electronics planira da dostigne neto nulte direktne i indirektne emisije ugljika do 2050. godine, pri čemu će DX Division odjeljenje za iskustvo korištenja uređaja taj cilj ostvariti do 2030. Zahvaljujući postizanju neto nultih indirektnih i indirektnih emisija ugljika, Samsung Electronics očekuje da će smanjiti emisije za oko 17 miliona tona ekvivalenta ugljen-dioksida (CO2e) na osnovu podataka iz 2021. godine.

Da bi podstakao ove napore, Samsung Electronics će izvršiti obimna ulaganja u inovativne tehnologije za postrojenja za preradu koja smanjuju emisije ugljika. Kompanija planira da razvije nove tehnologije za značajno smanjenje procesnih gasova – nusproizvoda proizvodnje poluprovodnika – i postavi postrojenja za preradu na linije za proizvodnju poluprovodnika do 2030. godine. Samsung Electronics će nastaviti sa širenjem postrojenja za korištenje otpadne toplote i razmotriti uvođenje električnih izvora toplote kako bi smanjio upotrebe grijača na tečni prirodni gas.

Metode kompanije za pronalaženje obnovljivih izvora energije će obuhvatiti, između ostalog, potpisivanja ugovora o kupovini električne energije (PPA), kupovinu sertifikata o obnovljivoj energiji i učešće u programima zelenih cijena.

Poluprovodnici sa ultraniskom potrošnjom struje i energetski efikasni elektronski proizvodi

Samsung Electronics planira da se bavi novim tehnologijama za smanjenje potrošnje energije elektronike široke potrošnje. To podrazumijeva razvoj novih memorijskih čipova sa ultraniskom potrošnjom struje čiji cilj je da značajno smanje godišnju potrošnju struje memorijskih proizvoda u data centrima i mobilnim uređajima do 2025. godine u poređenju sa sadašnjim proizvodima.

Kompanija će također primijeniti tehnologije za malu potrošnju struje na glavnim modelima sedam elektronskih proizvoda široke potrošnje – pametnim telefonima, frižiderima, mašinama za pranje veša, klima uređajima, televizorima, monitorima i računarima – sa ciljem smanjenja nivoa energetske potrošnje za 30 posto u prosjeku do 2030. godine u poređenju sa proizvodima istih specifikacija iz 2019.

Pored toga, Samsung Electronics će postaviti srednjoročne i dugoročne ciljeve smanjenja za emisije lanca vrijednosti. Kompanija će se također baviti novim pristupima smanjenju emisija u oblastima kao što su lanci nabavke, logistika i cirkularnost resursa, kao i podržati dobavljače u postavljanju ciljeva smanjenja emisija.

Maksimalna cirkularnost resursa tokom cijelog radnog vijeka proizvoda

Samsung Electronics je pokrenuo Laboratoriju za cirkularnu ekonomiju kako bi sproveo sveobuhvatna istraživanja u oblasti tehnologija recikliranja materijala i procesa dobijanja resursa iz otpada kako bi ove tehnologije primijenio za maksimalnu cirkularnost resursa. Pored toga, Samsung Electronics planira da do 2030. godine uspostavi sistem u kojem se minerali izdvojeni iz svih prikupljenih istrošenih baterija mogu ponovo koristiti.

Također, do 2030. godine kompanija planira da 50 posto plastike koju koristi u svojim proizvodima sadrži recikliranu smolu. Do 2050. godine će ovaj broj porasti na 100 posto. Model Galaxy Z Fold4 je već dizajniran da sadrži recikliranu plastiku iz odbačenih ribarskih mreža i drugog morskog otpada, a taj uspjeh će se uskoro proširiti i na druge proizvode.

Kad je riječ o održivosti nakon upotrebe proizvoda, Samsung Electronics planira da proširi obim svog sistema prikupljanja elektronskog otpada sa oko 50 zemalja na oko 180 zemalja do 2030. godine. Time kompanija planira da prikupi oko 10 miliona tona elektronskog otpada između 2009. i 2030. godine, što je najveći cilj u sektoru, i ukupno 25 miliona tona do 2050. godine. Samsung Electronics će također aktivno promovisati program prenamjene koji prikuplja stare pametne telefone i ponovo ih koristi u druge svrhe, kao što su IoT (internet stvari) uređaji.

Očuvanje vode i mjere tretiranja zagađujućih materija

Za DX odjeljenje, kompanija planira da promoviše ponovnu upotrebu vode unapređenjem svojih postrojenja za preradu vode i obnovi istu količinu vode koju troši do 2030. godine kroz projekte za očuvanje vode kao što su poboljšanje kvaliteta vode i obnavljanje riječnih tokova.

Paralelno s tim, DS odjeljenje ima za cilj da primijeni nove tehnologije koje eliminišu zagađujuće materije iz vazduha i vode koje se emituju tokom procesa proizvodnje poluprovodnika i da ih prerađuje prije ispuštanja kako ne bi imale skoro nikakav dodatni uticaj na životnu sredinu od 2040. godine.

Samsung Electronics na nivou cijele kompanije planira da dobije platinasti certifikat o nultom otpadu za deponiju koji izdaje globalna organizacija za certifikovanje u oblasti sigurnosti Underwriters Laboratories (UL) za sve globalne operacije do 2025. godine.

Ulaganje u i razvoj inovativnih tehnologija za održivu budućnost

Institut Carbon Capture Research Institute osnovan je u septembru 2021. u sklopu Samsung Advanced Institut Tehnologije (SAIT), prvi takve vrste u industriji poluvodiča. Ključna misija Instituta je razviti i komercijalizovati tehnologije za hvatanje i korištenje ugljika kako bi se ugljik ispušten iz industrijskih postrojenja skladištio i pretvarao u koristivi resurs. Tehnologije koje razvija ovaj Institut će prvi put biti primijenjene na proizvodnim linijama poluprovodnika nakon 2030. godine, a zatim i u drugim dijelovima kompanije, kao i kod njenih dobavljača.

Kompanija će također razvijati tehnologije čistog vazduha, uključujući nove sisteme filtracije, kako bi se smanjile emisije čestica i planira da poveća njihovu primjenu u lokalnim zajednicama od 2030. godine.

Pored toga, Samsung Electronics planira da izabere i ulaže u startupe koji podržavaju inovativne zelene tehnologije. Kompanija je također posvećena podsticanju ideja i podršci projektima koji se bave klimatskim promjenama preko svog C-Laba, programa internog kreiranja poduhvata i eksternog ubrzanja startupa.

Odgovornost i praćenje napretka

Odgovornost kompanije u ovim naporima će objektivno verifikovati odabrane organizacije. Njegov učinak će se procjenjivati putem učešća u sistemu certifikacije Samsung instituta za EHS strategiju, a verifikaciju će vršiti Komitet za verifikaciju smanjenja ugljika koji uključuje eksterne stručnjake.

Kompanija je izradila mape primjene za svaki ekološki cilj, uključujući neto nulte emisije i cirkularnu ekonomiju, a putem Vijeća za održivost, predvođenog generalnim direktorom i sa eksternim direktorima kao članovima, pratit će napredak i garantovati kompletnu primjenu.

O kompaniji Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriše svijet i oblikuje budućnost idejama i tehnologijama koje donose transformaciju. Kompanija redefiniše svjetove televizora, pametnih telefona, nosivih uređaja, tableta, digitalnih uređaja, mrežnih sistema i memorije, LSI sistema, livenih i LED rješenja. Za najnovije vijesti posjetite Samsung novinarsku sobu na adresi http://news.samsung.com.