Šta svaki poduzetnik u BiH treba da zna o HACCP standardu

Implementacija HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standarda ključna je za osiguranje sigurnosti hrane u poslovanju, a ovdje su neki ključni elementi koje poduzetnik treba znati kad je riječ o HACCP standardima u Bosni i Hercegovini:

  • U Bosni i Hercegovini, primjena HACCP-a obavezna je za sve subjekte u prehrambenom sektoru što uključuje proizvođače hrane, distributere, restorane i druge poslovne subjekte uključene u lanac nabavke hranom.
  • Poduzetnici trebaju biti upoznati s relevantnim zakonima i propisima vezanim uz sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini.
  • Osoblje koje je uključeno u proizvodnju, rukovanje ili distribuciju hrane treba biti educirano o principima HACCP-a. Razumijevanje opasnosti, kritičnih kontrolnih točaka (KKT) i postupaka praćenja ključno je za uspješnu primjenu standarda.
  • Poduzetnici trebaju provesti analizu opasnosti kako bi identificirali potencijalne prijetnje sigurnosti hrane u njihovim procesima. Definiranje kritičnih kontrolnih točaka omogućuje učinkovito praćenje i kontrolu tijekom proizvodnje.
  • Svi postupci, evidencije i dokumentacija vezana uz HACCP standard trebaju biti pravilno vođeni. To uključuje dokumentaciju o analizi opasnosti, identifikaciji KKT, planovima praćenja i provedbe korektivnih mjera.
  • HACCP standard zahtijeva kontinuirano praćenje i ažuriranje kako bi odražavao promjene u procesima proizvodnje ili zakonodavstvu. Redovite revizije pomažu u održavanju učinkovitosti sustava.
  • Poduzetnici trebaju sarađivati s nadležnim tijelima koja provode nadzor nad primjenom HACCP standarda.
  • Važno je pratiti kvalitetu sirovina i surađivati s pouzdanim dobavljačima kako bi se osigurala sigurnost hrane od samog početka proizvodnje.

Investicijska fondacija Impakt je izradila HACCP priručnik kako bismo našim poduzetnicima i poduzetnicama pomogli u osiguravanju najviših standarda u industriji hrane.