UPFBiH traži od Vijeća ministara BiH hitno donošenje odluke o zabrani izvoza trupaca i uvođenja taksi na izvoz drvnih sortimenata

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozdravlja inicijativu Vlade Federacije BiH upućenu Vijeću ministara BiH za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz Bosne i Hercegovine ogrjevnog drveta i peleta do 31.12.2022. godine. UPFBiH je poziva Vijeće ministara BiH da što prije usvoji ovu Odluku i na taj način stvori uslove za pravovremeno snabdijevanje bh. građana ovim energentima. 

UPFBiH ujedno poziva Vijeće ministara BiH da donese Odluku o privremenoj zabrani izvoza trupaca i uvođenju privremenih izvoznih taksi na određene drvne sortimente, nižeg stepena obrade.

Iz UPFBiH je ranije dostavljen Vijeću ministara BiH prijedlog Odluke kojom se pravnim i fizičkim licima zabranjuje da vrše promet trupaca izvan područja BiH te uvodi  taksa na izvoz trupaca i drugih drvnih sortimenata nižeg stepena obrade. Odluka bi bila privremena i važila bi za period od 24 mjeseca.

Također, podsjećamo da se drvoprerađivači u BiH već godinama susreću sa problemom nedostatka sirovine, jer veliki postotak izvoza otpada upravo na sirovinu i rezanu građu. Ogromne količine, a posebno liščara, se sjeku nelegalno i izvoze u nižim fazama prerade iz BiH. Iako je više od pola teritorije BiH prekriveno šumama, drvoprerađivači su zbog loših zakonskih rješenja i nepravedne raspodjele na području naše države, prinuđeni da uvoze sirovinu.  Zbog toga je neophodno uvesti mjere kojima će se zabraniti izvoz trupaca i uvesti takse na izvoz određenih drvnih sortimenata, čime će se podmiriti potrebe drvoprerađivača u BiH.

Podsjećamo da drvnoprerađivačka industrija u BiH bilježi konstantan rast i suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni, a donošenje odluke o zabrani izvoza trupaca u uvođenje izvozne carine na drvne sortimente sa nižim stepenom obrade dalo bi još jači zamah razvoju ove industrije. Naglašavamo da podmirivanje potreba drvoprerađivača u BiH za sirovinom, posebno onih koji imaju veći stepen finalne obrade drveta, povećat će se broj zaposlenih u drvnoprerađivačkoj industriji.

Uporednopravna analiza propisa zemalja okruženja i zemlja evropske unije pokazuje da je većina zemalja uvela takse na izvoz drvnih sortimenata ili skroz zabranila njihov izvoz.

Tako naprimjer, Austrija, Hrvatska, Crna Gora, Kosovo već dugi niz godina imaju takse na izvoz određenih drvnih sortimenata.