Zenica domaćin edukacije dječijih anesteziologa iz cijele BiH

0
167

Zenica će u posljednjem kvartalu ove godine biti domaćin edukacije i tečaja za ljekare specijaliste i specijalizante iz cijele Bosne i Hercegovine, kojeg priprema Ljekarska komora Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Svjetskom asocijacijom društava anesteziologa (WFSA).

Posljednjih desetak mjeseci traju pregovori i dogovori da se u Bosni i Hercegovini, konkretno u Zenici, održi edukacija iz oblasti pedijatrijske/dječije anestezije, za ljekare specijaliste i specijalizante anesteziologije sa reanimatologijom i terapijom bola, kao i specijalizante.

Naime, jedini dječiji anesteziolog u Federaciji BIH, zaposlenica Kantonalne bolnice Zenica je inače i jedini član Organizacionog odbora međunarodne asocijacija WFSA iz naše države. Ona je na sličnoj edukaciji, koja se obavlja po planu i smjernicama WFSA, bila prije šest godina. Ljekarska komora ovog Kantona postaće prvi kolektivni partner WFSA u našoj državi.

Planirano je da teorijski dio ove tromjesečne nastave, radi lakšeg pristupa, bude obavljen online, dok će se praktični dio obuke, u trajanju od tri do četiri sedmice, potom obaviti u Zenici, u Kantonalnoj bolnici.

Među najavljenim predavačima su dr. Norifumi Kuratani, Šef anestezije Dječijeg medicinskog centra u Saitami (Japan), prof. Zehra Serpil Ustalar Odsjeka za anesteziologiju i reanimaciju na Univerzitetu Acibadem u Istanbulu (Turska) i prof.dr. Dušica Simić, sa Univerzitetske dječije klinike Tiršova u Beogradu (Srbija) .

Tokom realizacije ovog projekta planirano je i da se liste za čekanje u KBZ za operativne zahvate pedijatrijske populacije smanje, a troje najbolje ocijenjenih ljekara nastaviće edukaciju u Turskoj, iz oblasti torakalne i kardiovaskularne dječije anestezije. 

Svi zainteresirani ljekari  mogu se prijaviti Ljekarskoj komori za ovu besplatnu edukaciju, koja će donijeti novi kvalitet bh. zdravstvu.

Partneri WFSA i Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona u ovom projektu su Kantonalna bolnica Zenica, Udruženje doktora medicine anesteziologa-reanimatologa u FBiH, Ministarstvo zdravstva ZDK, Medicinski fakultet Univerziteta Zenica, Ljekarska komora FBiH i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

INZ