Besplatne savjetodavne usluge za mala i srednja preduzeća u okviru projekta ENHANCE

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosna i Hercegovine u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga i Energisom, prepoznala je izazove sa kojima se mala i srednja preduzeća iz sektora drvne, prehrambene i metalske industrije suočavaju u svijetu koje se stalno razvija. Kako dolazi do promjena, vaše poslovanje se mora brzo prilagoditi različitim silama koje bi mogle utjecati na njega.
Ekspertni tim koji je angažovan u okviru projekta “Podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja-ENHANCE”, ispred Sarajevske regionalne razvojne agencije-SERDA će u narednom periodu vam biti na usluzi i vršiti pružanje besplatnih savjetodavnih usluga, koje uključuju:

  • Pronalazak poslovnih partnera u EU;
  • Plasiranje proizvoda/usluga na EU tržištu;
  • Informacije o dostupnim EU, regionalnim i domaćim fondovima i programima za mala i srednja preduzeća;
  • Izvoz proizvoda na EU tržište i informacije o važećim zakonima, standardima i regulativama;
  • Inovacije, transferi tehnologija i znanja;

To znači da se već danas možete javiti na e-mail: [email protected], te time stupiti u kontakt sa angažovanim ekspertima sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju inovacija u inustrijskim procesima, koji će u narednom periodu vršiti posjetu i organizaciju sastanaka sa zainteresovanim MSP sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga.

Pomenuta aktivnost se realizuje u okviru projekta “Podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja-ENHANCE”, koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020. Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Period izvršenja usluge od 21. juna do 14. aprila 2023. godine.