Dvodnevna radionica SQL Server – Osnove baze podataka

Datum i mjesto održavanja: 28. i 29. mart, Sarajevo
Predavač Almir Vuk, razvojni inženjer i Microsoft MVP.
Radionicu možete pohađati i online uživo, iz vlastitog doma ili ureda!

Na dvodnevnoj radionici SQL Server – Osnove baze podataka, upoznati ćemo se sa osnovnim konceptima korištenja SQL Server baza podataka kao i usvojiti osnovne i potrebne vještine za svakodnevni rad sa bazama podataka. Ova radionica je pogodna ukoliko ste razvojni inžinjer, napredni korisnik na računaru, ili jednostavno osoba koja želi naučiti više o bazama podataka.
Na radionici ćete učiti o strukturi baze podataka, kao i metodama na koji način se podaci pohranjuju, upoznati ćemo se vas sa komandama za kreiranje objekata i manipulaciju podacima. 
Tokom radionice fokus će biti na razumijevanju osnovnih koncepata dizajna baze podataka kao i relacijskog integriteta, korištenje primarnih, stranih i kompozitnih ključeva. Na samom kraju, istražit ćemo kako administrirati bazu podataka, uključujući metode provjere autentičnosti, redovno održavanje baze podataka, te kako napraviti i koristiti sigurnosnu kopiju baze podataka. 
Kroz interaktivnu radionicu će vas voditi Almir Vuk, razvojni inženjer i Microsoft MVP.
Polaznici će savladati vještine i znanja koja će im omogućiti da:

-vrše CRUD operacije nad bazom,
-da upravljaju bazom sa procedurama i transakcijama,
-da modeliraju i kreiraju sopstvenu bazu podataka,
i da vrše administraciju SQL Server baza podataka.
Cilj:
Približiti polaznicima rad sa bazama podataka i pokazati da ne trebaju posebne vještine da bi se ovladalo navedenim tehnikama kao i unaprijediti znanja polaznika koji su se imali iskustva u radu sa podacima.
Radionica je namijenjna:
Polaznicima koji su zainteresovani da uzmu učešće u radu sa bazama podataka ili čija je uloga proširena tako da uključuje rad sa bazama podataka. Namijenjen je u onima koji imaju određeno znanje iz ove oblasti koje žele da prošire.

Predavač Almir Vuk, razvojni inženjer i Microsoft MVP.

Čest je regionalni i međunarodni predavač na Microsoftovim događajima i sastancima korisničkih grupa. U slobodno vrijeme voli igrati šah, trčati u prirodi, pisati na svom blogu, pomagati zajednici na StackOverflow i drugim forumima, sudjelovati u open-source projektima ili biti instruktor na događajima vezanim za promociju programiranja. Potpuno je posvećen razvoju softvera, uglavnom koristeći .NET platformu, u sklopu kojih je specijalizovan za C# i ASP.NET Core za web razvoj, te Xamarin kao tehnologiju za razvoj mobilnih aplikacija. Pored konferencijskih angažmana aktivan je na polju edukacije i održavanja treninga vezanih za teme kao što su programiranje, baze podataka, cloud, kao i predavanja o najboljim praksama u razvoju softvera.Sve dodatne informacije na SQL Server – Osnove baze podataka ili putem e-maila: [email protected].