Edukacija apoteka u Tuzli

Juče je u Tuzli održana centralna edukacija apoteka Tuzlanskog kantona od strane medIT kompanije na temu eRecept sistema, odnosno eApoteke. Edukaciji je prisustvovalo 45 apotekarskih lanaca za 254 apoteke koje posluju u ovom kantonu. Na sesijama edukacije otvoreni su master računi apoteka za pristup eRecept sistemu, odnosno eApoteci.

Prve informacije sa terena o zainteresovanosti građana su i više nego dobre što potvrđuju podaci iz Ministarstva zdravstava TK. Broj zahtjeva, ličnih i od strane poslodavaca iz dana u dan raste. Na primjer, samo u jednom danu je izdato oko 1.100 legitimacija. Implementacija sistema počinje već od sljedeće sedmice.

“Ovaj sistem će itekako funkcionisati. Naš kanton će jednim dijelom biti dio pilot projekta neke od javnih zdravstvenih ustanova koji će se ticati plaćanja po učinku primarne zdravstvene zaštite, a preduslov da se to može koristiti je upravo ovaj sistem.” – izjavila je Ministrica zdravstva TK, Dajana Čolić.

“eApoteka je aplikacija koja je dio platforme eRecept i namijenjena je za poslovni rad ugovornih ZZO TK apoteka za realizaciju lijekova, bilo sa esencijalne ili komercijalne liste i elektronsko-finansijskog poslovanja između ugovornih apoteka i ZZO TK. eApoteka je prilagođena da radi na svim dostupnim Web preglednicima i neovisna je o operativnom sistemu lokalnog računara apoteke. Ovaj sistem dovodi do potpune digitalne transformacije i Tuzlanski kanton oslobađa “papirnog poslovanja” kada je proces lijekova u pitanju.” – izjavio je Samir Dedović, direktor medIT kompanije.

Aplikacija za korištenje e-recepata se koristi već 5 godina kako u našoj zemlji tako i u zemljama regiona. Ovaj sistem već koristi 5.000 apoteka. Obuke farmaceuta su prvi iskorak i predstavljaju konkretizaciju ovog procesa – rečeno je juče na obuci farmaceuta u organizaciji ZZO TK.

eApoteka podržava instant, chat, personalnu komunikaciju između farmaceuta apoteke i ZZO TK, ali i sistem obavještavanja od strane ZZO TK prema svim farmaceutima koji imaju otvoren račun u eApoteci i Viber kanala mobilne podrške korisnicima eApoteka.