Evropska konferencija o demokratskoj obnovi sutra u Mostaru

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope organizira Evropsku konferenciju o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokratije, koja će se održati 20. i 21.9.2022. godine u Mostaru, Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji za medije održanoj u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mostara, najavljeno je da će Kongres okupiti lokalne vlasti, načelnike i predsjednike vijeća, širom Bosne i Hercegovine i ostatka Evrope. Prije konferencije za medije, održan je bilateralni sastanak između predstavnika Grada Mostara i Vijeća Evrope, kog je predstavljao Rafael Benitez, direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti i Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu.

Prisutnim medijima su se obratili Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara, Salem Marić, Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara i Stewart Dickson, član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope ispred Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) i izvjestilac za posmatranje lokalnih i regionalnih izbora, kao i učesnici bilateralnog sastanka.

„Izražavam zadovoljstvo što smo imali posjetu delegacije Vijeća Evrope u povodu konferencije „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ koja će se održati u narednim danima u gradu Mostaru. To je projekt kojeg provodi Grad Mostar zajedno sa Kongresom regionalnih lokalnih vlasti Vijeća Evrope“, kazala je u svom uvodnom obraćanju glavna savjetnica gradonačelnika Grada Mostara Radmila Komadina.

„Drago mi je da se Mostar više ne spominje kao grad slučaj, već kao grad pozitivnih pomaka. Grad Mostar je već sa Vijećem Evrope održao Skupštinu građana grada Mostara. Prošle godine kroz Gradsko vijeće smo usvojili akcioni plan i trenutno smo u fazi realizacije tog akcionog plana po preporukama Skupštine građana i nadam se da ćemo ga ispratiti do kraja“, istakao je Salem Marić, Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara.

Drago nam je da smo pomogli građanima i aktuelnim vlastima da se organizuje prva Skupština građana prošle godine i ne samo to već i činjenica da su se počele sprovoditi preporuke Skupštine građana. Ove preporuke su konkretne i jedna od njih je izgradnja bazena. Koliko sam upoznata izgradnja je već počela i pozdravila bih Mostar što je grad iz kog potiče europska i mediteranska prvakinja u plivanju Lana Pudar na šta možete biti ponosni“, istakala je Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu

Konferencija je prilika da učesnici vide primjere dobrih praksi iz Bolonje (Italija), Brisela i regiona Ostbelgien (Belgija), Gdanjska (Poljska), Pariza (Francuska), Irske, Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo), Istanbula (Turska) i Mostara (Bosna i Hercegovina), ali i da analiziraju postupanja nakon deliberativnog procesa i oblike institucionalizacije istih, te mehanizme jačanja građanske participacije, uključujući nedovoljno zastupljene grupe građanki i građana.

Ovaj Kongres je važan projekat, a ovdje na primjeru Mostara je pokazano koliko se problema i situacija može razriješiti tako što će se u izradu prijedloga za rješavanje samog problema uključiti građani“, zaključio je Rafael Benitez, direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

„Dolazim iz Sjeverne Irske i imam određeno razumijevanje i empatiju prema gradovima i društvima koja su prošla kroz određeni konflikt. Želio sam da ovaj grad ohrabrim da krene drugim putem i Skupština građana je način da građani zajedno pomognu u jednom demokratskom procesu. Želim ohrabriti BiH da ovaj model sagleda i uzme kao primjer te da ga koristi u drugim gradovima, a Vijeće Evrope će sve učiniti da podrži jedan ovakav pristup i jedan ovakav projekat “, zaključio je  Stewart Dickson, član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope ispred Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) i izvjestilac za posmatranje lokalnih i regionalnih izbora Evropska konferencija će se održati 20.9.2022. godine, s početkom u 10.00 časova, i trajaće do 21.9.2022. godine do 13.00 časova. Mjesto održavanja konferencije je Hotel „Mepas“. Konferencija je otvorena za medije. Zainteresirani da prate konferenciju online ili uživo su pozvani da se registriraju ispunjavanjem ovog formulara, LINK.

Za dodatne informacije, molimo Vas da se obratite Ivani Ivandić, projektnoj asistentici putem  [email protected] ili  033 590 447.

Ova konferencija se organizira u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti a u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.