Italijanska banka “Banca Etica” investira milion eura u Mikrokreditnu fondaciju “LIDER”

Italijanska banka “Banca Etica” jedna je od vodećih u Evropi, koja djeluje isključivo po principima etičkog bankarstva i jedina je te vrste u Italiji, sada ulazi u prvo partnerstvo na Balkanu investirajući milion eura u Mikrokreditnu fondaciju LIDER.

Cilj ove investicije je podržati razvoj mikrofinansija u Federaciji BiH kroz partnerstvo sa jednom od najaktivnijih i najpriznatijih finansijskih institucija u sektoru.

LIDER je jedna od najprepoznatljivijih mikrokreditnih fondacija u BiH koja nudi širok spektar finansijskih i nefinansijskih usluga za više od 7.700 klijenata, kroz mrežu koja se sastoji od 22 ureda raspoređenih na području Federacije BiH, te je osnivač i vlasnik online platforme za male biznise Pravi Lider.

Ova jedinstvena web platforma omogućava besplatno promoviranje proizvoda i usluga, pristup edukativnim sadržajima, uvezivanje sa novim poslovnim partnerima i investitorima, a članovi još mogu na ovoj jedinstvenoj virtualnoj lokaciji pronaći aktuelne informacije o objavljenim javnim pozivima i ostale informacije od važnosti za njihov biznis, ali i istovremeno kreirati mini web stranicu potpuno besplatno.

Putem poslovnog profila na platformi, poduzetnici se mogu povezati sa različitim kompanijama prisutnim na webu, društvenim mrežama i ostalim medijima i na taj način ostvariti saradnju sa velikim brojem poduzetnika i poljoprivrednika širom Bosne i Hercegovine, uključujući i poslovne subjekte izvan LIDER-ove mreže.

“Veliko nam je zadovoljstvo biti u mogućnosti podržati LIDER u njihovom nastojanju da pružaju kontinuiranu finansijsku podršku i kvalitetne nefinansijske usluge poduzetnicima u Bosni i Hercegovini,” rekao je Gabriele Giuglietti, direktor sektora međunarodne saradnje u Banca Etici  i dodao:  “Mi, u Banca Etici vjerujemo, da se benefiti socijalnog finansiranja trebaju reflektirati na lokalni nivo, ukoliko zaista želimo doprinijeti snažnijem rastu finansijskog sektora i cjelokupne ekonomije Bosne i Hercegovine. Siguran sam da je ovo partnerstvo još jedan pravi korak u tom smjeru.”

Direktor MKF LIDER, Džavid Sejfović o novom partnerstvu kaže: “Saradnja sa Banca Eticom će osnažiti naše kapacitete za dalje pružanje kvalitetnih i adekvatnih finansijskih i nefinansijskih usluga našim klijentima. Vjerujemo da je ovo samo početak uspješne saradnje sa Banca Eticom obzirom da dijelimo iste stavove kad su u pitanju mikrofinansije i socijalno finansiranje. Ponosni smo i počastvovani činjenicom da je naš uspjeh u pružanju kvalitetnih finansijskih i nefinansijskih usluga prepoznat od strane tako respektabilne institucije kakva je Banca Etica, a LIDER odabran za njihovog prvog partnera u ovom dijelu Evrope.”

O BANCA ETICI

Banca Etica je osnovana u martu 1999, kao prva etička finansijska institucija u Italiji, sa ciljem finansiranja socijalne kooperative, zaštite okoliša i civilnog društva, te podrške neprofitnom sektoru i solidarnoj ekonomiji. Banca Etica je zadružna banka koja djeluje u Italiji i Španiji.

U sklopu mreže Banca Etica djeluju Banca Etica Group i Ethical Finance Foundation. CreSud je kompanija u sklopu Banca Etica Group koja obezbjeđuje finansijska sredstva i podršku mikrokreditnim organizacijama, ekološki održivim proizvođačima, zadrugama, mrežama, asocijacijama i nevladinim organizacijama u Južnoj Americi, Africi i Aziji. Ethical Finance Foundation je sastavni dio Banca Etica mreže. Osnovana je 2003 i djeluje na nacionalnom i međunarodnom nivou na širenju principa etičkog finansiranja. Za više informacija posjetite www.bancaetica.it

O MIKROKREDITNOJ FONDACIJI LIDER

Osnovana 2002. godine, Mikrokreditna fondacija LIDER kontinuirano pruža dugoročni pristup finansiranju za poduzetnike i domaćinstva u 59 općina i 5 Kantona u Federaciji BiH putem mreže koja se sastoji od 22 ureda u 7 Poslovnica. LIDER ima dvadesetogodišnje iskustvo u finansiranju biznisa, poljoprivrede i poboljšanja uslova stanovanja uključujući i projekte energetske efikasnosti putem kvalitetnih finansijskih i nefinansijskih usluga, sa profesionalnim osobljem na raspolaganju klijentima koji svoju budućnost vide u biznisu i samozapošljavanju. LIDER je u proteklih 20 godina plasirao preko 76,400 kredita u iznosu od 242 miliona KM, od čega preko 119 miliona poduzetnicima i poljoprivrednicima, a preko 83 miliona KM za svrhe poboljšanja uslova stanovanja. U 2021. godini MKF LIDER je u rad pustio jedinstvenu web platformu za mali biznis Pravi lider koja je otvorena svim malim poduzetnicima i poljoprivrednicima u BiH, gdje besplatno mogu dobiti brojne benefite za dalji razvoj njihovog biznisa. Za više informacija posjetite www.lider.ba.