Javni poziv za Digitalne inovacione hubove u BiH

0
136
POST_MASTER

Projekat EU4DigitalSME je objavio Javni poziv za uspostavu tri funkcionalna Digitalna inovaciona huba u Bosni i Hercegovini koji bi pružali podršku malim i srednjim preduzećima u procesu digitalne transformacije, i omogućili im da postanu konkurentniji, vještiji, ekološki prihvatljiviji i ekonomičniji.

Javni poziv je otvoren za sve organizacije, institute i fakultete, kao i za sve pojedinačne aplikante i partnerstva koja žele postati Digitalni inovacioni hub (DIH). Kao DIH-ovi, pomoći će kompanijama da postanu konkurentnije u pogledu svog poslovanja, proizvoda ili usluga, koristeći digitalne tehnologije i predvodit će digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća u BiH.

Uspješni kandidati će dobiti obuku, mentorstvo i priliku za razmjenu iskustava s DIH-ovima u Evropskoj uniji i drugim partnerskim zemljama, u okviru relevantnog sektora ili teme DIH-a iz Bosne i Hercegovine.

Svi zainteresovani mogu pristupiti Pozivu putem web stranice https://b2bit.ba/public-call/Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2022. u ponoć.

Kandidati će dobiti tehničku i finansijsku podršku, počevši od konsultacija od 1. februara do 23. februara 2022. Konsultacije će biti organizovane kao sedmični pojedinačni sastanci, na engleskom jeziku, svakog utorka i srijede. Potencijalni aplikanti mogu zakazati sastanak putem obrasca za registraciju.

Više informacija o koracima, detaljima o obrascu za prijavu i smjernicama za aplikante, dostupni su online, u snimci informativnog webinara koji je održan 26. januara 2022.

Projekt EU4DigitalSME traje do 2024. godine i težit će stvaranju poslovnog okruženja koje će podržati tehnološku transformaciju i potaknuti digitalne inovacije u malim i srednjim poduzećima, te na taj način pomoći da se ublaži učinak koji je COVID-19 imao na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Projekat finansiraju Evropska unija (5 miliona eura) i Njemačka vlada (1,1 milion eura), a provodi ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).