Javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova iz oblasti zdravstva na području KS

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova iz oblasti zdravstva na području Kantona Sarajevo u 2022. godini.

Više informacija o ispunjavanju općih i posebnih uslova ovog javnog poziva zainteresirani mogu potražiti na službenoj web stranici Ministarstva zdravstva  https://mz.ks.gov.ba/ gdje se može preuzeti i prijavni obrazac.

Organizatori naučnih skupova iz oblasti zdravstva u Kantonu Sarajevo imaju mogućnost da ostvare pravo na sufinansiranje dijela troškova organiziranja ovih skupova.

Sredstva za ovu namjenu previđena su Budžetom Ministarstva zdravstva KS za 2022. godinu.