Liberalizacija viznog režima i program subvencioniranja aviokompanija su ključni za razvoj turizma u BiH

U cilju povećanja broja turista u Bosni i Hercegovini, kao i širenja mreže destinacija neophodno je uspostaviti zajednički sistemski pristup i sinergiju svih zainteresiranih strana u turizmu naše zemlje. Samo na taj način moguće je djelovanje prema nadležnim institucijama kako bi se što prije riješili problemi vezani za liberalizaciju viznog režima i kreirao program za subvencioniranje aviokompanija.

Ovo su zaključci sastanka održanog u utorak u Sarajevu na inicijativu Međunarodnog aerodroma Sarajevo i u koordinaciji sa Udruženjem turističkih privrednika u BiH. Radni sastanak je okupio predstavnike JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, Udruženja turističkih privrednika u BiH, turističkih agencija, hotelijera, transportnog sektora i USAID-ovog projekta za razvoj turizma. Bila je to prilika za razmjenu informacija i uspostavljanje sistema zajedničkog djelovanja, što je preduslov za poboljšanje usluga i razvoj turizma u našoj zemlji.

Predstavnici Aerodroma održali su prezentaciju o postignutim rezultatima u 2022. godini i impozantne podatke o broju putnika u prvih deset mjeseci 2022. godine. Ovaj broj je veći u odnosu na ukupan broj putnika koje je Međunarodni aerodrom Sarajevo zabilježio u 2019. godini, a što je značajno iznad evropskog i svjetskog prosjeka. Istovremeno, procjene su da će aerodromi širom svijeta obim prometa iz 2019. godine dostići tek u 2024. godini.

Predstavnici Aerodroma su podsjetili na probleme sa kojim su se suočili prilikom proširenja mreže destinacija, kao što su komplikovane procedure vezane za proces izdavanja viza i nemogućnost obezbjeđivanja subvencija za aviokompanije – što je prepoznata dobra praksa država u regionu i šire. Također je istaknut značaj saradnje sa USAID-om i Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, koja je doprinijela razvoju i adekvatnoj promociji novih ruta, i Sarajeva kao preferirajuće evropske destinacije. 

Svi učesnici sastanaka su naglasili da je za razvoj turizma u BiH neophodno zajednički djelovati i sve napore usmjeriti ka otklanjanju navedenih problema. Zaključeno da je neophodna pomoć nadležnih institucija koja bi se ogledala kroz liberalizaciju viznog režima za turiste, posebno Saudijske Arabije, Jordana i Libana, a u odnosu na tržišni potencijal navedenih destinacija. Istakli su da su, suprotno uvriježenom mišljenju, gosti koji dolaze preko niskobudžetnih kompanija zapravo turisti koji posjećuju našu zemlju. Također, u cilju  pozicioniranja Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao preferirajuće evropske i kreativne destinacije potrebno je da se implementiraju neophodni preduslovi za uspostavu široke mreže destinacija, a jedan od najznačajnijih preduslova je kreiranje Programa za subvencioniranje aviokompanija, što će osigurati značajniji rast zračnog prometa i broja turista, te imati višestruke ekonomske koristi za ukupnu ekonomiju naše zemlje. Subvencioniranje aviokompanija se pokazalo kao odlična praksa koju već duži niz godina provode zemlje u regionu i šire. Komparativna iskustva nesumnjivo ukazuju na činjenicu da bi rezultat usvajanja i implementiranja ovakvog pristupa imao višestruko pozitivan ukupni ekonomski lako mjerljivi rezultat, koji se kreće u omjeru 1:4, pa do čak i 1:6.