Hasib Hadžić: Bosna International Forum je pokrenuo najveći projekat u izgradnji odnosa između dijaspore i Bosne i Hercegovine

0
214

U augustu ove godine održali su se Prvi dani dijaspore Bosne i Hercegovine. U višednevnom raznolikom sadržaju, od privrede, kulturno-zabavnih, obrazovnih i drugih aktivnosti, bila je ovo svojevrsna promocija i početak rada projekta Bosna International Forum (BIF).

Vrijedna ekipa BIF-a uveliko radi na drugom izdanju ovog jedinstvenog događaja.

– Kroz projekat Bosna International Forum primarni cilj je stvoriti najveću i najprecizniju platformu sa dijasporom, koja će biti pokretač mnogobrojnih projekata i aktivnosti, za koje već postoje konkretni planovi. Nakon višegodišnjeg rada i analiza, kroz šest projekata koje realizuje BIF, primarna stvar je kroz Registrator i Servis za dijasporu, a za čim ima potrebu većina građana koja živi van zemlje, izgraditi komunikaciju i povjerenje, kroz razmjenu informacija, komunikaciju i stavljanje na raspolaganja Servisa za sve potrebe dijaspore, od informacija do usluga – istakao je predsjednik BIF-a Hasib Hadžić.

Bosna International Forum ne stavlja fokus samo na investicije i jačanje privrede, nego dijasporu posmatra kroz njihove interese i potrebe u domovini, od onih najprostijih, informacija, do usluga koje često uzimaju vrijeme i velike materijalne troškove licima koja žive van zemlje. Imovinsko-pravni odnosi, uređenje i briga o stambenim prostorima, administrativne usluge, briga o starim licima, roditeljima koje su mnogi ostavili iza sebe u domovini, pa do onih investiciono-privrednih ulaganja i povezivanja, samo su neki od širokog spektra usluga koje nudi Servis za dijasporu.

– Nakon završenih Prvih dana dijaspore Bosne i Hercegovine već su započete pripreme za aktivnosti naredne godine, koje podrazumijevaju nekoliko dešavanja tokom godine, a sve sa ciljem animiranja dijaspore da se uključi u zajedničke realizacije projekta. Svakako tu je već od marta fokus na privredu, zatim Samit gradonačelnika, ovog puta međunarodnog karaktera koji uključuje i gradonačelnike svjetskih metropola, ambasadora te privrednika. Nastavlja se i sa već započetim projektom EXPO BH GRADOVA kao i BHFest znanja i uspjeha. Nakon prve faze, registracije i komunikacije sa dijasporom, kroz Servis za dijasporu i informacije sa lokalnih nivoa u saradnji sa lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, izgradnje povjerenja i omasovljavanja Registratora, kreirana je platforma za ostvarenje novih projekata iz različitih sektora, privrede, kulture, obrazovanja i nauke. Krajnji cilj je ostvarenje projekta Vision BH2030 u saradnji sa dokazanim stručnim licima iz različitih sektora iz cijelog svijeta – kaže Hadžić koji dodaje da više informacija o projektu Bosna International Forum, Servisu za dijasporu i uključivanju dijaspore kao pojedinaca do pravnih lica mogu saznati na platformi www.bif.ba.