Objavljen Javni poziv privrednim subjektima iz KS i BPK za besplatno učešće na 11. Sarajevo Business Forumu

Paket podrške za 120 kompanija

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv privrednim subjektima iz Kantona Sarajevo i Bosansko–podrinjskog kantona za besplatno učešće na 11. Sarajevo Business Forumu (SBF).

Ministarstvo je prethodno s BBI bankom potpisalo ugovor o strateškom partnerstvu na 11. SBF-u, što će omogućiti privrednicima s područja ova dva kantona da predstave svoje projekte investitorima iz cijelog svijeta na Forumu, koji će biti održan 11. i 12. maja 2022. godine.   

Također, predviđeno je pripremanje i predstavljanje projekata općina s područja ova dva kantona. U okviru ove strateške saradnje Kanton Sarajevo imat će svoj paviljon na SBF-u na kojem će kompanije, samostalni poduzetnici i predstavnici općina iz ova dva kantona moći predstaviti svoje proizvode i usluge, kao i nove poslovne ideje i prilike.

Besplatno učešće na 11. SBF-u obuhvata besplatnu registraciju i učešće (dva dana) za privrednike i predstavnike kompanija (po jedan predstavnik) s područja KS  i za privrednike (po jedan predstavnik) s područja BPK. Ministarstvo privrede KS može odabrati i predložiti maksimalno 120 učesnika.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju privredni subjekti koji:

• su registrirani i imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ili Bosansko-podrinjskom kantonu;

• posluju u okviru strateških djelatnosti: poljoprivreda i prehrambena industrija, šumarstvo i drvna industrija – proizvodnja namještaja, metaloprerađivačka industrija – proizvodnja metala i proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, automobilska industrija, ITK sektor, turizam, farmaceutska industrija, obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, vodoopskrba, tretman otpadnih voda i upravljanje otpadom, građevinarstvo, sport, kultura i drugi.

Prioritet u ostvarenju prava na besplatno učešće imaju sve proizvodne, a posebno izvozno orijentirane djelatnosti, te oni privredni subjekti koji imaju konkretan projekt za zajedničko ulaganje. Privredni subjekti koji se bave proizvodnjom i prometom alkohola, duhana i organizacijom igara na sreću nemaju pravo besplatnog učešća po ovom Javnom pozivu.

Javni poziv sa detaljnim informacijama na koji način se prijaviti za učešće dostupan je na linku:  https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-privrednim-subjektima-sa-podrucja-kantona-sarajevo-i-bosansko-0