Općina Stari Grad Sarajevo putem Javnog oglasa nudi mogućnost zakupa 24 poslovna prostora

135

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Službe za privredu, raspisuje javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora na sljedećim lokacijama: Trg fra Grge Martića br.4, Zelenih beretki br.14, Mula Mustafe Bašeskije br.63, br.33, br.27, br.55, Muse Ćazima Ćatića br.9, br.16, br.31 Obala Kulina bana br.22, br.21, Pehlivanuša br.4, Štrosmajerova br.3/1, Mošćanica br.8, Jelića br.3, Saliha Hadžihuseinovića Muvekita br.9, Halači br.12, Kovači br.10, br.45, Ćumurija br.6, Baščaršija br.21, Zelenih beretki bb (Gazi Husrev-begov bezistan), Mudželeti veliki br.14 i Ferhadija br.39.

Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo, utvrđen je početni nivo zakupnine po m² koji zavisi od kategorije u kojoj se prostor nalazi:

· A kategorija – 25,00 KM, a najviša 120,00 KM

· B kategorija – 18,00 KM, a najviša 100,00 KM

· C kategorija – 10,00 KM, a najviša 60,00 KM

· D kategorija – 6,00 KM, a najviša 30,00 KM

· E kategorija – 3,00 KM bez popusta po bilo kom osnovu iz ove Odluke, a najviša 20KM

Rok za prijavljivanje na ovaj javni oglas iznosi 8 (osam) dana računajući od dana objavljivanja u dnevnoj štampi (03.02.2022. godine).

Kompletan tekst Javnog oglasa: tabelarni pregled poslovnih prostora koji su u ponudi, sa navedenom površinom i strukturom, početnim nivoom zakupnine, kategorijom u kojoj se nalaze, eventualnim stepenom oštećenja i obaveznim iznosom novčanog pologa, kao i ostale uslove i način prijave na Javni oglas, možete pročitati na podlinku Sarajevo javni pozivi konkursi i oglasi ili na dole navedenim linkovima.

Javni oglas možete pogledati ovdje. 

Obrazac za prijavu na Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora (komercijalni oglas) možete pogledati i preuzeti ovdje.

Prijavni list možete preuzeti ovdje.

Izjavu možete preuzeti ovdje.

Objavu javnog oglasa u dnevnim novinama pogledajte ovdje.