Predstavnici Inžinjerske i Privredne/Gospodarske komore FBiH posjetili mjesta u Hercegovini pogođena zemljotresom

109

Jučer u ranim jutarnjim satima 23. aprila 2022. godine, tim Inžinjerske komore FBiH, potpredsjednik prof.dr. Edvin Škaljo i predsjednik Matične sekcije inžinjera građevinske struke Samir Imamović, sa predsjednikom Privredne/Gospodarske komore FBiH Mirsadom Jašarspahićem, posjetili su Stolac nakon jakog potresa u kojem je život izgubila Elmira Sefo.

Veliku zabrinutost i saučešće zbog smrtno stradale djevojke su izrazile kolege susjednih Inžinjerskih komora Crne Gore i Hrvatske. Predstavnici obje komore su ponudili svu neophodnu pomoć mjestima pogođenih zemljotresom. Posebno je predsjednica Lovrec, podijelila iskustva Hrvatske inženjerske komore nakon zemljotresa i prenijela korisne savjete.

U cilju sagledavanja stanja na terenu rukovodstvu Privredne/Gospodarske i Inžinjerske komore pridružili su se predstavnici Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić, prof. dr. Merima Sahinagić-Isović, doc. dr. Marko Ćećezi  i mr. Merima Salčin,  izvršili su obilazak terena i preliminarni pregled oštećenih objekata.

Na terenu je dogovorena saradnja Civilne zaštite FBiH na čelu sa Enesom Terzićem i Matične sekcije inžinjera građevinske struke koja djeluje pri Inžinjerskoj komori FBiH, sa ciljem davanja stručne pomoći kako u slučaju ovog zemljotresa te i za preventivne buduće nepredviđene događaje.

Rukovodstva IK i PK FBiH izražava iskreno saučešće porodici stradale Elmire Sefo.