Preko 60,000 isporuka mjesečno podržano od strane 5G, AR i AI tehnologija

Investicija u digitalnu transformaciju rezultirala u velikom porastu efikasnosti operacija

Evropski logistički centar kompanije Huawei Technologies u Mađarskoj je uspješno uspostavio privatnu 5G mrežu i završio novi stepen digitalizacije, što omogućava mnogim „Industry 4.0” tehnološkim rješenjima baziranim na 5G tehnologiji da podrže i unaprijede operacije centra.

Automatizirana transportna vozila i primjena AI (umjetna inteligencija) tehnologije doprinose poboljšanju procesa logistike, proizvodnje i kontrole kvaliteta. Kroz investicije u digitalnu tranformaciju, efikasnost logistike i proizvodnje se značajno povećala, kao i stepen sigurnosti podataka i rada.

Huawei Technologies European Supply Center (ESC) je najveći takav centar kompanije van područja Kine, te snadbjeva preko 40 zemalja sa Huawei proizvodima. Centar direktno i posredno zapošljava preko 2 hiljade ljudi, te ima više lokacija unutar Mađarske, a privatna 5G mreža i digitalizacija centra je primjenjena na Paty postrojenju, koje se nalazi u blizini Budimpešte.

Digitalna transformacija ESC je primjena „Industry 4.0” tehnoloških rješenja koja se zasnivaju na 5G tehnologiji, te rješenja doprinose operacijama logistike i proizvodnje unutar centra. Kroz tehnološki razvoj, a posebno uspostavljanje privatne 5G mreže, efikasnost logistike i proizvodnje unutar centra je doživjela veliki rast, kao i veću stopu sigurnosti poslovanja i podataka.

„Huawei kao globalni IKT (info-komunikacijski) lider je fokusiran na budući razvoj cijele industrije, te iz tog razloga naše kolege iz R&D (Razvoja i Istraživanje) odjela svakodnevno rade na razvoju i unapređenju tehnologija. Mi vjerujemo da 5G tehnologija može promijeniti i unaprijediti poslovne operacije kroz različite industrije, a ESC je prikaz uspjeha 5G i „Industry 4.0” tehnologija. Danas svjedočimo logističkim i proizvodnjim procesima budućnosti” izjavio je Zećir Kasumic, direktor odjela za korporativnu komunikaciju Huawei Technologies BIH.

Također je naglasio da se, nakon uspješne primjene novih tehnologija u centru koji na mjesečnoj bazi ima 60 hiljada pošiljki, efikasnost određenih procesa povećala za 30- 40%, te da se, nakon što je prva faza digitalne transformacije završena, u budućnosti očekuje još veći rast efikasnosti centra.

„Industry 4.0”  izmjenjena realnost, automatizacija, mašinska inteligencija

Huawei Evropski centar za nabavku i proizvodnju posjeduje mrežu jezgra i lokalni kompjuterski sistem sličan „cloudu”. Prenos podataka je veoma brz zahvaljujući kombinaciji 5G i lokalnog „clouda”, a vrijeme prenosa podataka je praktično nula. U samom centru rade potpuno automatizirana 4 viljuškara koja su povezana sa serverom preko 5G mreže. U isto vrijeme, zahvaljujući kamerama instaliranim na vozilima prenose se podaci preko mreže na centralni kompjuter, koji dalje izračunava i pruža instrukcije mašinama za sljedeće korake u procesu. Koristeći automatizirana vozila, proces je potpuno automatizovan od dolaska u skladište, prikupljanja i transporta dijelova, sve do trenutka sastavljanja dijelova. Također, povezane sa mrežom 5G su mobilne radne stanice koje obezbjeđuju kontinuitet proizvodnje. To znači da radnici ne moraju ručno da premještaju teške kabinete unutar centra, već mobilna radna radionica odlazi do kabineta, te obavi zadatak na licu mjesta. Pored toga, radne stanice su opremljene procesorom za vještačku inteligenciju, koji pomaže u osiguranju kvaliteta proizvoda. Umjesto tradicionalne ljudske provjere kvaliteta, kamera visoke rezolucije fotografiše završene proizvode, a procesor dalje filtrira neispravne proizvode ili pakiranje, te poredi završene proizvode sa originalnim prototipom. Na taj način, centar garantuje veoma nizak stepen grešaka.

Tehnologija izmjenjene stvarnosti (AR ) se između ostalog koristi za održavanje centra, obuku osoblja, operacije visoke osjetljivosti, kao i za daljinsku tehničku pomoć. U praksi, kamera na AR naočalama šalje podatke inžinjeru na udaljenoj lokaciji, čiji savjet i podršku može da realizuje radnik na licu mjesta. Također, konačni proizvodi mogu da se daljinski testiraju, kao i sama ispravnost rada mašina.

Velika poboljšanja zahvaljujući 5G tehnologiji i „Industry 4.0” rješenjima

Privatna 5G mreža i „Industry 4.0” rješenja imaju mnoge prednosti, a uvođenjem novih tehnologija došlo je do značajnog ubrzanja procesa skladištenja i proizvodnje, te čak 50% smanjenje grešaka u određenim procesima. U isto vrijeme, dogodio se porast u sigurnosti poslovanja i jasno poboljšanje radnog okruženja, kao i garancija izuzetno visokog nivoa sigurnosti podataka u cijelom centru.

Dodatne informacije u kompaniji Huawei

Osnovana 1987. godine, Huawei Tehnologies je vodeći globalni snadbjevač info- komunikacijskih tehnologija (IKT), pametnih rješenja i uređaja. Huawei trenutno ima 197.000 zaposlenika, te posluje u više od 170 zemalja i regiona, služeći preko tri milijarde ljudi širom svijeta.

Poslovne operacije kompanije su podjeljene u 4 poslovne grupe:

  1. Telco poslovna grupa je fokusirana na pružanje rješenja za telekom operatere. Radeći sa telekom operaterima i partnerima, Huawei je potpisao više od 3.000 komercijalnih ugovora za industrijsku primjenu 5G tehnologije.
  2. Korisnička poslovno grupa je fokusirana na razvoj pametnih uređaja. Huawei ima više od 56.000 maloprodajnih radnji i izložbenih zona širom svijeta.
  3. Enterprise poslovna grupa nudi rješenja za privredu i različite organe upravljanja. Do kraja 2021. godine, više od 30.000 partnera radilo je sa Huaweijem širom sveta na služenju vladi i tržištu preduzetništva, uključujući preko 20. 000 partnera za prodaju, 1800 partnera za rješenja, te 6.200 uslužnih i operativnih partnera.
  4. Digitalna energija. Do kraja 2021. godine, Huawei je pomogao klijentima da stvore 482,9 milijardi kilovata zelene energije i uštede oko 14,2 milijarde kilovata struje. Ti napori su rezultovali smanjenjem od skoro 230 miliona tona u emisijama ugljen- dioksida, ekvivalentno posadinji 320 miliona stabala.

2021. godine, neto profit Huaveija se rekordno povećao, a kompanija je održala otpornu i fleksibilnu finansijsku strukturu, omogućavajući da nastavi da pravi investicije usmjerene na budućnost. Huawei je 2021. godine imao prihod od cca 99,9 milijardi američkih dolara. Huawei je trenutno broj 44 na listi Fortune 500, a čak 267 Fortune Global 500 kompanija širom svijeta izabralo je Huawei kao partnera za digitalnu transformaciju.

2021. godine, Huawei ukupna investicija za R&D (istraživanje i razvoj) iznosila je 21,2 milijardi američkih dolara, što je činilo čak 22,4% od ukupnog prihoda. Ovo je najviši nivo investicije u R&D koji smo postigli u protekloj deceniji. Ukupna investicija Huaweija u R&D tokom posljednih 10 godina premašila je 125 milijardi američkih dolara.

Huawei ima cilj da približi digitalu svakoj osobi, domu i organizaciji za potpuno povezan, inteligentan svijet. U tom cilju, Huawei će raditi na sveprisutnoj povezanosti i pristupu mreže, postavljajući temelje za budućnost.

Za više informacija molim vas posjetite nas na www.huawei.com ili: http://www.linkedin.com/company/Huawei
http://www.twitter.com/Huawei
http://www.facebook.com/Huawei
http://www.youtube.com/Huawei