Prezentovani Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV

U cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, Udruženje „Partnerstvo za zdravlje“ je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva i uz podršku Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije razvilo Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a, kao i novi Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV.

„Novi klinički vodič je sveobuhvatan dokument, koji će ponuditi smjernice kliničarima u liječenju HIV-a i AIDS-a u različitim populacijama. Ovaj dokument će pomoći pružaocima zdravstvenih usluga u svim fazama liječenja i njege, pružajući smjernice za liječenje djece, odraslih i različitih grupa stanovništva”, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. On je dodao da se u Republici Srpskoj u sklopu redovnih aktivnosti, u kontinuitetu  sprovodi epidemiloški nadzor i liječenje osoba sa HIV-om i AIDS-om, ali da ima još prostora za unapređenje.

„Takođe posebnu pažnju moramo da posvetimo zdravstvenom prosvjećivanju, odnosno prevenciji i ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a, kao najvažnijim mjerama u kontroli ove bolesti“, naglasio je ministar Šeranić.

Klinički vodič nudi osnovu za uvođenje tretmana antiretrovirusnih lijekova radi sprečavanja infekcije HIV-om i poboljšavaju njihovu dostupnost, naročito osobama s visokim rizikom od infekcije HIV-om. Obzirom da Klinički vodič treba da služi zdravstvenom osoblju i pacijentima, ali i fondovima zdravstvenog osiguranja, donosiocima političkih odluka i sl., radna grupa je stava da preporuke treba da se primjenjuju na bazi raspoloživih i registrovanih lijekova u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi koje su proglasili Svjetska zdravstvena organizacija i Zajednički program Ujedinjenih nacija za HIV i AIDS (eng. UNAIDS) pod nazivom „90–90–90“ – “Okončati HIV epidemiju do 2030. godine“ su se dobro ostvarivali, tako da se HIV infekcija danas smatra hroničnom bolesti. Međutim pandemija COVID-19 usporila je ostvarivanje ciljeva. Bosna i Hercegovina nije izuzetak, a borba protiv HIV infekcije, već i inače oslabljena povlačenjem podrške Globalnoga fonda, dodatno je usporena problemima izazvanim epidemijom COVID-19. Ipak i u otežanim okolnostima nastavlja se rad na borbi protiv HIV infekcije, a najbolji primjer je i Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a.

„Primjena kliničkog vodiča  u pristupu i tretmanu određenih bolesti je opšte prihvaćena praksa u savremenoj medicini, koja osigurava kvalitet i standardizaciju pruženih usluga. Dijagnostički i terapeutski stavovi u dokumentu koji ćemo danas predstaviti utemeljeni su na velikim multicentričnim studijama i/ili konsenzusima ekspertskih timova ili radnih grupa”, navodi Aida Kurtović, direktorica Udruženja „Partnerstvo za zdravlje“.

„Pored toga Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV uvodi nove prakse testiranja na HIV virus, koje su usmjerene na poboljšanje dostupnosti testiranja i rano otkrivanje osoba koje žive sa HIV virusom. Rano otkrivanje i uključivanje u proces liječenja su od izuzetnog značaja za oboljele, jer značajno doprinosi poboljšanju ishoda liječenja“, ističe Aida Kurtović.

Autori Kliničkog vodiča za tretman HIV-a i AIDS-a i Protokola o savjetovanju i testiranju na HIV su radne grupe, sastavljene od eksperata iz oblasti HIV-a iz vladinog, kliničkog, akademskog i nevladinog sektora, te stručnjaka iz Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu.