Projekat podrške pri zapošljavanju dugoročno nezaposlenih žena

0
242

U prethodnom periodu, u okviru projekta „Pružanje usluga privatnog zapošljavanja“, finansiranog od strane Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i uz podršku Svjetske banke, pružene su usluge savjetovanja za preko 2.000 korisnika projekta, od kojih je preko 500 zaposleno u suradnji s preko 100 poslodavaca.


Kako bi nastavili sa pružanjem usluga i poboljšanjem uslova na tržištu rada, Kolektiv objavljuje poziv svim zainteresovanim i odgovarajućim posloprimcima za sudjelovanje u projektu „Pružanje usluga privatnog zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“ (u daljnjem tekstu: „Projekt“) koji finansira Ambasada Švedske, a podržava Svjetska banka. Ovaj poziv je otvoren za neaktivne i dugoročno nezaposlene žene s ciljem podrške njihovom ulasku ili povratku na tržište rada.

Na ovaj projekt mogu se prijaviti sve žene bez obzira na starosnu kategoriju/dobnu grupu, a koje ispunjavaju sljedeće uslove: 

  • Dugoročno nezaposlene (12 mjeseci i više); i/ili
  • Prijavljene na biro za zapošljavanje 12 mjeseci ili više;- i/ili
  • Nezaposlene žene koje su nedavno primile socijalnu (novčanu) naknadu.

Učešće u Projektu uključuje:

  • Obuka i edukacija o procesima traženja posla i tržištu rada (priprema i pisanje biografije, priprema za razgovor za posao; “soft” vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje s pravima i odgovornostima radnika i sl.);
  • Savjetovanje i spajanje sa poslodavcima;
  • Obuka na radnom mjestu kod poslodavca, u zanimanju koje odgovara osobnom profilu nezaposlene osobe.

Sve usluge projekta su besplatne.
Prednost u pružanju usluga imat će žene bez radnog iskustva kao i žene bez univerzitetskog obrazovanja.
Vašu prijavu na javni poziv popunite na stranici www.mojposao.ba ili  klikom na link „Prijavi se ovdje“.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa Projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: [email protected]