Samsung istraživanje pokazuje da sve više Evropljana traži pet friendly tehnologiju

  • Preko polovine ispitanika misli da tehnologija može da pomogne u unapređenju dobrobiti ljubimaca (56%), njihovoj aktivnosti (56%), poboljšanju njihovog zdravlja (52%) i/ili smanjenju uznemirenosti zbog razdvajanja (52%).
  • Skoro polovina (49%) vlasnika kućnih ljubimaca želi da vidi razvoj tehnologija prihvatljivijih za ljubimce u budućnosti

Sarajevo, 13. decembar 2022 – Samsung Electronics jeobjavio „Studiju o životu sa kućnim ljubimcima za 2022. godinu“ u kojoj pokazuje kako rast broja ljudi koji imaju kućne ljubimce utiče na izbor tehnologije i njeno korištenje u domu. Više od polovine anketiranih smatra da tehnologija može da pomogne u unapređenju dobrobiti ljubimaca (56%), njihovoj aktivnosti (56%), poboljšanju njihovog zdravlja (52%) i/ili smanjenju uznemirenosti zbog razdvajanja (52%).

Sve je veća potreba za tehnologijom koja je prihvatljiva za kućne ljubimce jer više od polovine ispitanika (52%) smatra da treba da postoji standard kad je riječ o uređajima ili aparatima u pametnim domovima.

Evropska domaćinstva sada imaju više kućnih ljubimaca nego djece [1], [2]. Ovo istraživanje pokazuje da skoro dvije trećine (63%) smatraju svoje ljubimce dragim članovima porodice. Zato nas ne iznenađuje što su ljubimci postali uticajni u oblikovanju života u domu i što utiču na ključne odluke o kupovini:

  • skoro polovina (47%) ispitanika priznaje da su promijenili raspored u domu da bi ga prilagodili svojim ljubimcima
  • blizu jedne trećine (32%) kaže da je ljubimac uticao na njihovo odlučivanje o kupovini novog kućnog aparata
  • sličan procenat (30%) također kaže da je ljubimac uticao nanjihovu odluku o tome kakav tehnološki uređaj da kupe

Iz istraživanja se vidi da bi tehnološki potkovani vlasnici ljubimaca voljeli da koriste tehnologiju iz različitih razloga, od čišćenja usisivačem za ljubimcima (53%), hranjenja automatskom hranilicom (49%) dokorištenja praćenja lokacije da bi pratili njihovo kretanje (48%). Od onih koji koriste tehnologiju, glavni razlozi koje su iznijeli su sigurnost ljubimaca (36%), manja briga (36%) i dodatna pogodnost (33%).

“Više domova ima kućne ljubimce nego djecu u Evropi. Ovo mijenja naše odluke o kupovini kada je u pitanju tehnologija. Zato u Samsungu razvijamo proizvode imajući na umu i ljude i kućne ljubimce. Znamo da su kućni ljubimci omiljeni članovi porodice pa nastavljamo da razvijamo tehnologiju koja optimizira naše domove za kućne ljubimce kako bi oni mogli voditi sretniji i zdraviji život”, kazao je Benjamin Braun, direktor marketinga za Samsung Evropa.

Sreća i zdravlje ljubimaca bez kompromisa

Uprkos trenutnoj krizi, evropski vlasnici ljubimaca ne prave kompromis. Čak 59% ispitanika kaže da ne planira da smanji ukupnu potrošnju na kućne ljubimce – dok većina (61%) kaže da bi prvo žrtvovalo nešto drugo nego smanjilo iznos koji troše na ljubimce. Anketirani vlasnici kućnih ljubimaca kažu da bi prije smanjili potrošnju na sve osnovne stavke kao što su komunalije (27%) i druženje sa prijateljima (40%) nego na svoje ljubimce.

Usamljenost je jedna od glavnih briga za većinu vlasnika kućnih ljubimaca

S obzirom na to da su se mnogi vratili u kancelariju poslije epidemije, usamljenost je sada veliki problem za vlasnike ljubimaca koji moraju da ih ostave same kod kuće na duži vremenski period. Skoro polovina ispitanika (46%) kaže da su zabrinuti zbog toga što su njihovi ljubimci usamljeni, pri čemu taj broj raste kod mlađih ljudi – polovina (50%) vlasnika starosti između 18 i 34 godine kaže da ih to zabrinjava kad je riječ o njihovim ljubimcima.

Zabrinutost da se ljubimci osjećaju usamljeno i da im je dosadno kad su sami kod kuće je zapravo veća od drugih briga kao što su troškovi brige o ljubimcu i šteta koju oni mogu da naprave u kući, na namještaju ili u bašti. Dvije petine (40%) ispitanika kaže da su sada, kada su ukinuta pandemijska ograničenja, više zabrinuti za svoje ljubimce.

Čini se da se mnogi zabrinuti vlasnici kućnih ljubimaca okreću tehnologiji za pomoć, pri čemu skoro polovina (48%) ispitanika koji koriste tehnologiju za svoje ljubimce zabrinuta što su njihovi ljubimci usamljeni.

“Naši domovi postaju digitalniji i pametniji. Razvijamo naša kućna rješenja za sve članove porodice. Bilo da se radi o vama, vašoj djeci ili vašem ljubimcu. Samsung SmartThings za kućne ljubimce omogućava vlasnicima da stvore optimalno okruženje za svoje ljubimce.

Naprimjer, ako vaš ljubimac nosi SmartTag, možete vidjeti gdje se nalazi na mapi i svirati melodiju da se vrati kući. Ili možete koristiti ugrađenu kameru na našem JetBot AI+ usisivaču da provjerite svog ljubimca dok ste vani i daljinski uključite TV ili svjetla”, dodao je Braun.

Budućnost tehnologije za kućne ljubimce

Vlasnici kućnih ljubimaca su optimisti u pogledu prednosti koje tehnologija može da unese u život njihovih kućnih ljubimaca. Međutim, ovaj optimizam ide uz određenu obazrivost – kao što je slučaj i sa njihovim ličnim uređajima, vlasnici također žele da budu sigurni da su njihovi ljubimci zaštićeni u digitalnom svijetu.

Uprkos tome, ova studija ukazuje na želju za stalnim inovacijama među vlasnicima kućnih ljubimaca. Preko tri petine (62%) ispitanika misli da je funkcija prihvatljiva za ljubimce jednako važna kao i za sve članove porodice, dok skoro polovina (49%) želi da vidi razvoj tehnologija prihvatljivijih za ljubimce u budućnosti.„S obzirom na to da naši domovi postaju pametniji i bolje povezani, način na koji brinemo o svojim ljubimcima nastavit će da se poboljšava zahvaljujući novim pametnim tehnologijama koje će biti dio ,ne samo našeg svakodnevnog života i rutine, već i života kućnih ljubimaca sa kojima dijelimo dom.

Imajući u vidu da mlađe generacije sve više prihvataju pametne uređaje i da broj ljudi koji imaju kućne ljubimce također raste, pametna tehnologija napravljena u skadu sa tom činjenicom je sljedeći logičan korak“, komentariše dr. Ilijena Hirski-Daglas, predavačica interakcije između životinja i računara na Univerzitetu u Glazgovu, koja je sarađivala na Studiji o životu sa kućnim ljubimcima za 2022. godinu.

O kompaniji Samsung Electronics

Samsung inspiriše svijet i oblikuje budućnost idejama i tehnologijama koje donose transformaciju. Kompanija redefiniše svjetove televizora, pametnih telefona, nosivih uređaja, tableta, digitalnih uređaja, mrežnih sistema i memorije, LSI sistema, livenih i LED rješenja. Za najnovije vijesti posjetite http://news.samsung.com.

O Studiji o životu sa kućnim ljubimcima:

Istraživanje agencije Opinium je obuhvatilo ukupno 6.501 vlasnika kućnih ljubimaca, 2.000 u UK, po 1.000 u Francuskoj, Njemačkoj i Španiji, 1.001 u Italiji i 500 u Poljskoj. Obavljeno je u šest zemalja primjenom online metodologije ove agencije. Terenski rad je obavljen od 31. oktobra do 7. novembra 2022, u zavisnosti od zemlje.

[1] Od 197 miliona domaćinstava u EU u 2021, oko jedne četvrtine je imalo djecu koja žive sa njima (24%): https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220601-1

[2] U 2021. godini je 90 miliona domaćinstava u EU imalo kućnog ljubimca (46% domaćinstava): https://europeanpetfood.org/about/statistics/