Sparkasse Banka uspostavlja jedinstvenu nagradu ‘Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva’

Sparkasse Banka je u partnerstvu sa pet vodećih Ekonomskih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci i Sveučilišta u Mostaru, uspostavila nagradu „Zlatno S za najbolji rad iz oblasti ekonomije i bankarstva“. Za nagradu se do 20.07.2022. mogu prijaviti visoko stručni radovi koji nude empirijski, istraživački ili analitički potkrijepljene prijedloge rješenja za izazove ili bolje korištenje potencijala ekonomije i bankarstva u BiH.

Sa lijeva na desno: prof. dr.sc. Dejan Mikerević; dr.sc. Amir Softić; prof. dr.sc. Meldina Kokorović-Jukan; prof. dr.sc. Željko Šain; prof. dr.sc. Dženan Kulović; prof. dr.sc. Igor Živko.

Svoje radove za nagradu mogu prijaviti članovi akademske zajednice, magistranti ili doktoranti ekonomskih fakulteta, menadžeri kompanija u realnom i javnom sektoru, te stručnjaci, analitičari i istraživači iz oblasti ekonomije i bankarstva. Za apliciranje za nagradu je poželjno dostaviti sažetak rada do 08.05.2022. godine, a rok za prijavu kompletnog rada je 20.07.2022. godine.

Radovi trebaju minimalno zadovoljavati kriterije visoko stručnog rada i mogu biti izrađeni namjenski za ovaj program, a mogu se prijaviti i postojeći, publicirani naučno-istraživački radovi iz zadatih oblasti prilagođeni traženoj formi i obimu. 

Predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH Amir Softić pojasnio je motiv banke za pokretanje ove jedinstvene nagrade u BiH: „Ovaj projekat proističe iz poslovne filozofije i strateškog cilja Sparkasse grupacije, a to je doprinos kreiranju finansijskog zdravlja u zajednici u kojoj poslujemo. Tako i finansijska inkluzija postaje imperativ u svemu što radimo. Cijeneći uticaj i značaj finansijskog sektora za ekonomiju i razumijevanje poslovnog ciklusa uopće, dobra sinergija između nauke i bankarstva je sada potrebnija više nego ikad. Stoga, kroz ovaj projekat želimo okupiti stručnu, bankarsku i akademsku zajednicu iz cijele BiH, potaći i ohrabriti sve one koji se bave stručnim i istraživačkim radom u oblasti ekonomije i bankarstva, i promovirati ona rješenja koja imaju aplikativnu vrijednost.  

Želja nam je da ovu nagradu izgradimo u jedan prepoznatljiv bh.brend i mjesto promocije dobrih rješenja za ovu zemlju, a koja u konačnici mogu doprinijeti kreiranju novih radnih mjesta, opstojnosti i prosperitetu ekonomije BiH“.

Evaluaciju i selekciju pristiglih radova vršit će Komisija sastavljena od renomiranih članova akademske zajednice sa vodećih Ekonomskih fakulteta u BiH: prof. dr.sc. Željko Šain, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu; prof. dr.sc. Meldina Kokorović-Jukan, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; prof. dr.sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru; prof. dr.sc. Dejan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i prof. dr.sc. Dženan Kulović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici.

Uvaženi profesori su svojim aktivnim angažmanom u Komisiji dali punu podršku ideji projekta –  uspostavljanju dodirne tačke između akademskog, istraživačkog rada i finansijskog, odnosno realnog sektora.

Radovi će se ocjenjivati po osnovnim kriterijima kvalitete iz stručnog i naučnog aspekta, te primjenjivost i nivoa uticaja na ekonomski boljitak BiH.   
Najbolji rad će biti prezentiran i promoviran na okruglom stolu koji će okupiti renomirane članove stručne i akademske zajednice u BiH, a zavisno od teme, potencijalno i na nekom od Univerziteta ili stručnih skupova u Grazu u Austriji. Također, rad će biti publiciran u saradnji sa Ekonomskim fakultetima te nagrađen materijalnom nagradom u vrijednosti od 3.000KM.

Detalji o nagradnom programu nalaze se na linku.