Svjetski dan zdravlja 7.april “Naša planeta, naše zdravlje!”

Možemo li ponovno zamisliti svijet u kojem su čisti zrak, voda i hrana dostupni svima? Gdje je ekonomija usmjerena na zdravlje i dobrobit? Gdje se u gradovima može živjeti i gdje ljudi imaju kontrolu nad svojim zdravljem i zdravljem planete?

U toku pandemije, zagađene planete, sve većeg broja bolesti poput raka, astme, srčanih bolesti, na Svjetski dan zdravlja 2022., Svjetska zdravstvena organizacija će usmjeriti globalnu pažnju na hitne radnje potrebne za očuvanje zdravlja ljudi i planete i stvaranje društava usmjerenih na dobrobit. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je više od 13 miliona smrtnih slučajeva širom svijeta svake godine posljedica ekoloških uzroka koji se mogu izbjeći. To uključuje klimatsku krizu koja je najveća prijetnja zdravlju s kojom se čovječanstvo suočava.

Klimatska kriza je i zdravstvena kriza. Naše političke, društvene i komercijalne odluke pokreću klimatsku i zdravstvenu krizu. Preko 90% ljudi udiše nezdravi zrak koji nastaje izgaranjem fosilnih goriva. Svijet koji se zagrijava suočava se sa većim brojem komaraca koji šire bolesti dalje i brže nego ikad prije. Ekstremni vremenski događaji, degradacija zemljišta i nestašica vode raseljavaju ljude i utiču na njihovo zdravlje. Zagađenje i plastika nalaze se na dnu naših najdubljih okeana, najviših planina i ušli su u naš lanac ishrane. Sistemi koji proizvode visoko prerađenu, nezdravu hranu i piće pokreću val pretilosti, povećavajući rak i srčane bolesti, a istovremeno stvaraju trećinu globalnih emisija stakleničkih plinova.

Dok nam je pandemija COVID-19 pokazala iscjeljujuću moć nauke, također je naglasila nejednakosti u našem svijetu. Pandemija je otkrila slabosti u svim područjima društva i naglasila hitnost stvaranja održivih društava za dobrobit posvećenu postizanju pravednog zdravlja sada i za buduće generacije bez kršenja ekoloških granica. Sadašnji dizajn ekonomije dovodi do nepravedne raspodjele prihoda, bogatstva i moći, s previše ljudi koji još uvijek žive u siromaštvu i nestabilnosti. Uzimajući u obzir da se cijeli Međunarodni Pokret Crvenog krsta/križ ai Crvenog polumjeseca predodredio prema smanjenju posljedica od klimatskih promjena kao i zaštiti zdravlja u kriznim situacijama i tokom 2022. godine Crveni krst/križ ima značajnu ulogu u oblasti javnog zdravstva stavljajući pažnju na unparijeđenje i zaštitu zdravlja pojedinca i lokalnih zajednica, prevenciji zaraze, ka oi smanjenju zdravstvenih posljedica izazvanih kriznim situacijama.