Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo traži hitno stavljanje van snage odluka o enormnom povećanju komunalnih taksi

Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo traži hitno stavljanje van snage odluka općinskih vijeća o visini komunalnih taksa i njihovom enormnom povećanju. Skoro sve općine, visinu komunalnih taksa povećale su za 500 pa do 2000 posto, saopćeno je na konferenciji za novinare UPKS.

UPKS traži da se napravi cjelovita analiza parafiskalnih nameta koju trebaju uraditi predstavnici kantona i općina zajedno sa predstavnicima poslodavaca, kako bi se utvrdilo koji parafiskalni nameti nemaju nikakvo uporište i koje treba ukinuti, a koji imaju svrhu i smisao postojanja.

Također, UPKS zahtijeva preispitivanje odredbi Zakona o komunalnim taksama KS.

“Sva općinska vijeća na području Kantona Sarajevo, osim OV Novi Grad, donijela su odluke o enormnom povećanju cijena komunalnih taksi. UPKS je insistiralo da se precizira granica koliko može iznositi povećanje, no naš apel nije urodio plodom i sada imamo ove odluke koje dodatno opterećuju privredu, koja se još nije oporavila od krize izazvane COVID-19, a trpimo i značajne posljedice ruske invazije na Ukrajinu”, kazao je Safudin Čengić, predsjednik Upravnog odbora UPKS.

Prema iznesenim podacima predstavnika UPKS, nakon odluka općinskih vijeća u Kantonu Sarajevo, taksa za istaknutu firmu velike kompanije u Općini Centar, koja je prošle godine iznosila od 270 do 300 KM, prema odluci OV sada iznosi od 13.500 do 15.000 KM. Sličan trend, sa manjim iznosima, je i u drugim općinama na bazi čega se može zaključiti da se povećanja visine naknade komunalnih taksa kreće u rasponu od 414,13 posto na Ilidži do 2.045,35 posto u Centru Sarajeva.

“Prema podacima prikupljenim u okviru projekta rađenog sa USAID, poslodavci u BiH plaćaju oko 3.500 parafiskalnih nameta, tri puta više od Srbije i dva puta više od Hrvatske. Prema nekim podacima oko šest posto BDP BiH ili dvije milijarde KM je ostvareno upravo iz parafiskalnih nameta”, kazao je Nijaz Skenderagić, predsjednik Skupštine UPKS.

Nihad Imširović, predsjednik Uprave Konzuma i Merkatora u BiH naglasio je da nakon odluka općinskih vijeća na području Kantona Sarajevo, ova firma bi ove godine u odnosu na prethodnu godinu trebala platiti 938 posto više komunalne takse za istaknutu firmu.

“Prošle godine smo ukupno platili 19.790 KM takse za istaknutu firmu na području Kantona Sarajevo. Ove godine, nakon odluka općinskih vijeća za ovu namjenu trebali bismo platiti 185.700 KM”, kazao je Imširović.

Upozorio je na pogubnost ovakvih odluka koje će natjerati kompanije, poput njegove, da zatvaraju prodajna mjesta i otpuštaju radnike.

“Poseban problem predstavlja činjenica da je kao kriterij za određivanje visine taksi korištena veličina firme.  To što je neka firma velika ne znači da je profitabilnija od neke manje”, kazao je Imširović.

Udruženje poslodavaca je organiziralo press konferenciju u okviru Projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju utjecaja poduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH” koji finansira Europska unija.