UPFBiH i predstavnici 19 sindikata iz realnog sektora uputili pismo Vladi FBiH i traže izjašnjenje o ustavnosti Zakona o minimalnoj plaći

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici 19 sindikata iz realnog sektora uputili su pismo Vladi Federacije BiH u kojem traže izjašnjenje o ustavnoj utemeljenosti Zakona o minimalnoj plaći FBiH, kojeg je predložilo Federalno ministarstvo finansija.

Predstavnici UPFBiH i 19 granskih sindikata koji su članovi sindikalne delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH saglasni su da je potrebno hitno povećanje ne samo minimalne, nego i svih drugih plaća u FBiH.

Međutim, obje delegacije imaju niz pitanja u vezi sa predloženim Zakonom o minimalnoj plaći koji je upućen ESVBiH te su zato uputili uputi zajedničko pismo Vladi i Parlamentu FBiH u kojem se traži očitovanje o uočenim problemima u tekstu Zakona, čije posljedice u praksi mogu biti pogubne. 

U pismu upućenom Vladi FBiH predstavnici UPFBiH i 19 sindikata iz realnog sektora postavili su pet pitanja na koja očekuju izjašnjenje u što skorijem roku. Pitanja na koja traženje izjašnjenje su:  

  1. Da li postoji ustavna nadležnost Vlade FBiH da predlaže, a Parlamenta FBiH da usvoji Zakon o minimalnoj plaći ?
  2. Da li je ovaj zakon sačinjen u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06)?
  3. Da li je ovaj zakon usklađen sa Konvencijom MOR-a o određivanju minimalne plate br. 131. ?
  4. Da li je ovaj zakon usklađen sa pojedinim odredbama Zakona o radu, Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i drugim zakonima?
  5. Kakva će biti sudbina važećih kolektivnih ugovora?