Javni poziv obrtima, mikro, malim i srednjim preduzećima da se prijave za učešće u mjeri „Refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja“

U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja, Općina Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) poziva sve obrte, mikro, mala i srednja preduzeća sa sjedištem na teritoriji općine Novo Sarajevo da se prijave za učešće u mjeri „Refundacija dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP“.

Općina će Korisnicima podsticajnih sredstava, koja budu obuhvaćena ovom mjerom refundirati prihvatljive troškove razvoja digitalnih rješenja i prateće opreme (softver i hardver) s ciljem optimizacije procesa, operacija, organizacije poslovanja i odnosa sa kupcima u smislu digitalne transformacije, u iznosu od 50% svakog individualnog troška, a maksimalno do 2.000,00 KM sumarno, za sve iskazane prihvatljive troškove iz tekuće kalendarske godine. Podsticajna sredstva iz Mjere podrške digitalnoj transformaciji namijenjena su za: a) dizajn i izradu reprezentativne web stranice, b) dizajn i izradu digitalnog vizuelnog identiteta i sadržaja web stranice, c) dizajn i izradu online prodavnice za unapređenje pristupa novim tržištima i/ili kupcima digitalnom transformacijom poslovanja preduzeća (e-commerce, CRM i sl.), d) dizajn i izradu web i mobilnih aplikacija za unapređenje pristupa kupcima digitalnom transformacijom poslovanja preduzeća, e) uvođenje digitalnih alata i opreme za optimizaciju procesa proizvodnje (npr. digitalizacija industrije: povezanost strojeva, skladišta, logistike i opreme, kibernetički sistemi, pametni strojevi s mogućnošću razmjene informacija – kontrola i optimizacija proizvodnje u realnom vremenu – prikupljanje i analiza podataka iz različitih izvora i sl.), f) uvođenje digitalnih alata i opreme za optimizaciju organizacije poslovanja, kupovinom trajne ili vremenski ograničene licence ili plaćanjem usluge izrade specijalnog rješenja, (npr. ERP i optimizacija horizontalnih funkcija kao što su finansijsko upravljanje, upravljanje ljudskim resursima – HRM, lancima nabavke – SCM, skladištenje, logistika, sistem za upravljanje dokumentima – DMS i sl.), g) uvođenje digitalnih alata i opreme s ciljem jačanja otpornosti na rizike i vanjske utjecaje (implementacija sistema za analizu i strateško upravljanje rizicima i sl.), koja su nabavljena od registrovanih poslovnih subjekata u tekućoj kalendarskoj godini.

Korisnici podsticajnih sredstava u Mjeri podrške kupovini sredstava za rad mogu biti obrti, mikro, mala i srednja preduzeća, koja ispunjavaju sljedeće uslove: a) imaju sjedište na teritoriji općine Novo Sarajevo i osnovana su u skladu sa važećim propisima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, b) posluju najmanje godinu dana prije objave Javnog poziva, c) imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj kalendarskoj godini ili iskazan gubitak do najviše 15.000,00 KM, d) upošljavaju minimalno: privredno društvo 2 (dva) radnika, odnosno fizičko lice 1 (jednog) radnika (uključujući vlasnika) na neodređeno vrijeme sa danom objave Javnog poziva.

Više o pozivu saznajte OVDJE.