Više od 200 stručnjaka iz BiH i regiona o laboratorijskim tehnologijama i izazovima

Komora medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara Federacije Bosne i Hercegovine proteklog vikenda je na Ilidži organizirala međunarodnu Konferenciju “Laboratorijske tehnologije i izazovi“.

Konferenciji je prisustvovalo više od 200 stručnjaka, diplomiranih inženjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistara laboratorijske tehnologije i doktora nauka iz oblasti laboratorijske tehnologije s područja cijele BiH i regije.

Među predavačima i učesnicima dvodnevnog skupa bili su i eminentni stručnjaci kao što su prof. dr. sc. Mirjana Stupnišek (Klinika za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević“, Zagreb  i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Hrvatska) i mr. sc. Katja Puljčan i mr. sc. Darko Mijatović, predstavnici Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Konferenciju je otvorio predsjednik Komore doc. dr. sc. Amir Ibrahimagić, a učesnicima se obratila i predstavnica Ministarstva zdravstva Federacije BiH, prim. dr. Vildana Doder.

Ideje, razmjene mišljenja o budućem napredovanju i specijalizacijama, novi izazovi, nove tehnologije u laboratorijskoj djelatnosti, učesnici su imali priliku slušati kroz osamnaest (18) multidisciplinarnih tema iz oblasti mikrobiologije, biohemije, hematologije, citodijagnostike, histopatologije, molekularne dijagnostike i iz zakonskih regulativa.

U sklopu Konferencije održana je i Skupština – Izbor predsjednika Komore. Povjerenje članova Komore dobio je aktuelni predsjednik Zeničanin doc. dr. sc. Amir Ibrahimagić.