VTK/STK BiH i USAID Turizam projekat – Potpisan Zajednički plan provedbe procesa promovisanja Vinske ceste Hercegovine

 U Etno selu Herceg u Međugorju, potpisan Zajednički plan provedbe procesa promovisanja Vinske ceste Hercegovine (VCH) na međunarodnim tržištima kojim su Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i USAID Turizam projekat definisali svoju saradnju, te se obavezali da će  zajedničkim radom na strateškom i operativnom nivou  nastojati proširiti uticaj i povećati efikasnost turističkih aktivnosti, a sve u cilju obnove dolazaka stranih turista u Bosnu i Hercegovinu, produžavanja njihovog boravka a samim tim i potrošnje. Potpisivanje sporazuma upriličeno je nakon prezentacije nacrta poslovnog plana i planiranih aktivnosti na razvoju Vinske ceste u tekućoj ali i narednim godinama, a koju su organizovali VTK/STK BiH i USAID Turizam.

Prisutni učesnici imali su priliku upoznati se sa, ali i diskutovati o, predstavljenim narednim koracima s ciljem upisivanja VCH kao Iter Vitis kulturne rute Savjeta Evrope u narednih nekoliko sedmica. Predstavnici Komore i USAID Turizam projekta iskoristili su priliku zahvaliti se  svim vinarijama i biznisima koji se nalaze na Vinskoj cesti na, do sada uloženom vremenu u razvoju vizije, te  pristupu i definisanju narednih koraka koji će omogućiti međunarodnu promociju VCH.

Bila je ovo prilika da prisutni razmjene  znanje i iskustvo kao i i da saznaju više o biznis planu VCH, podršci opštinskog nivoa vlasti, planiranim događajima, te brendiranju i marketingu.

Kako je zaključeno, zajedničkim radom Komore i USAID Turizam projekta obezbjediće se podrška, te će se pomoći u razvoju i promociji Vinske ceste Hercegovine kao destinacije vinskog turizma, kao i proizvoda duž ove ceste kako bi se pomoću diversifikacije proizvoda i tržišta i uz brend koji je privlačan za posjetioce, napravili privlačniji proizvodi i iskustva, a samim tim se povećale i poslovne mogućnosti.