CEFTA na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa

Četiri CEFTA sporazuma čekaju usvajanje

Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić predstavio je u Berlinu ključne odluke, fokusirajući se na mjere koje pružaju direktne koristi za građane i preduzeća. Govoreći na Samitu Zapadnog Balkana pod pokroviteljstvom Berlinskog procesa, čestitao je liderima zemalja Zapadnog Balkana i Vijeću za regionalnu saradnju na potpisivanju tri sporazuma o mobilnosti i pozvao na ubrzanje procesa usvajanja sporazuma postignutih u okviru CEFTA-e.

“CEFTA je implementaciju Zajedničkog regionalnog tržišta postavila kao apsolutni prioritet. Do danas smo završili rad na četiri nove odluke Zajedničke komisije koje čekaju usvajanje”, izjavio je Đikić nabrojivši niz odluka koje su ili u potpunosti usaglašene ili veoma blizu završetka usaglašavanja, ali im nedostaje najvažniji korak – usvajanje od Zajedničkog komiteta:

  • Odluka o olakšavanju elektronske trgovine koja će podržati naša mala i srednja preduzeća koja se bave prodajom putem interneta, pojednostavljujući zakone i propise za prodaju na cijelom CEFTA tržištu.
  • Odluka o uslugama dostave paketa među članicama i Odluka o sprječavanju neopravdanog geoblokiranja, čime bi se osigurao isti nivo zaštite potrošača, transparentnost cijena i uklanjanje neopravdanih praksi geoblokiranja za milione ljudi koji kupuju putem interneta.
  • Odluka o priznavanju AEOS programa, koji bi pouzdanim CEFTA kompanijama omogućili izvoz po pojednostavljenim carinskim procedurama.

Stručnjaci CEFTA strana blizu su zaključivanja pregovora o još šest dodatnih sporazuma kojima se ispunjavaju obećanja koja su lideri Zapadnog Balkana dali 2020. godine – obećanja o priznavanju certifikata, dozvola i licenci za inžinjere, turističke agencije, turoperatore, proizvođače i trgovce medom.

Đikić je podsjetio na uspjeh proširenja Zelenih traka sa Grčkom i Plavih traka sa Italijom, što ne bi bilo moguće bez CEFTA-inog partnerstva sa Transportnom zajednicom i podrške RCC-a i Evropske komisije.

“Sretni smo što je probijen led i što je još država članica EU izrazilo interes za pridruživanjem”, izjavio je direktor CEFTA Sekretarijata i dodao: ” Zelene trake su važan podsjetnik da region može ponuditi inovativna rješenja koja se mogu proširiti i na EU”.

Đikić je čestitao liderima Zapadnog Balkana i Vijeću za regionalnu saradnju na potpisivanju sporazuma o mobilnosti i najavio ovogodišnju konferenciju CEFTA Week koja će se održati u Briselu 9. decembra, kada CEFTA tradicionalno vrši pregled aktuelnog predsjedavanja (Moldavija) i predstavlja zemlju koja će predsjedavati CEFTA-om naredne godine (Crna Gora).

CEFTA je sporazum o slobodnoj trgovini, potpisan 2006. godine, koji pokriva šest zapadnobalkanskih zemalja i Moldaviju. Zajednički komitet je upravljačko tijelo CEFTA-e, osnovano Sporazumom i sastavljeno od predstavnika svih Strana. Sekretarijat CEFTA-e je tijelo uspostavljeno Sporazumom da podrži Zajednički komitet u realizaciji CEFTA-ine agende. Više na: https://cefta.int/structures/.

Zajednički regionalni akcioni plan tržišta 2021-2024. je strateški okvir za ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana, koji su podržali njegovi lideri 2020. godine, pod pokroviteljstvom Berlinskog procesa. CEFTA je dobila zadatak da isporuči mjere koje omogućavaju slobodno kretanje roba i usluga u skladu sa EU i međusobne mjere. Potpuna implementacija ekonomske integracije u regionu može donijeti dodatni rast BDP-a do 6,7%. Više na: https://cefta.int/legal-documents/.