Javni poziv za digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru poljoprivrede

Projekat EU4BusinessRecovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namijenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3,1 milion KM, Evropska unija podržat će ulaganja u digitalizovane poslovne prakse i standarde usmjerene na jačanje internih kapaciteta preduzeća u sektoru poljoprivrede, s ciljem podrške oporavku ili ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti preduzeća.

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća koja se aktivno bave uzgojem i/ili preradom voća, uključujući sadni materijal, vinogradarstvo i masline, te uzgojem i/ili preradom povrća, mlijeka, mesa, jaja, ribe, žitarica, gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i/ili meda.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od od 10.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova. Za svaki projekat, podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije dok će projekat finansirati maksimalnih 85% ukupnog iznosa kroz mjeru podrške. Prihvatljive investicije i troškovi se odnose na nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa, profesionalnih i konsultantskih usluga.

Koncepte projekta sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba do 29.08.2022. godine.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Pripremite prateću dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1: Obrazac koncept projekta
Prilog 2: UN globalni principi

Korak 3: Ukoliko predloženi koncepti projekata budu odabrani kroz prvi korak evaluacije, podnosilac prijave se obavezuje da će učestvovati u programu tehničke pomoći, gdje će zajedno sa timom eksperata u oblasti digitalizacije angažovanih od strane Projekta a na osnovu dostavljenih koncepata, unaprijediti dostavljene prijedloge te pripremiti sveobuhvatne projekte koji će doprinijeti postizanju ciljeva javnog poziva i očekivanih rezultata.

Učešće u programu tehničke pomoći ne podrazumijeva automatski i obavezu financiranja. Samo oni podnosioci prijave koji nakon dostavljanja punog projektnog prijedloga budu pozitivno ocijenjeni od strane komisije, mogu biti finansirani kroz ovaj javni poziv.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem e-maila: [email protected] u periodu do 22.08.2022. godine. Na sve upite koji stignu prije i poslije navedenog roka neće se odgovarati. Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitate dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.