Kanton Sarajevo aktivno radi na osnivanju Ureda za dijasporu

0
127

Kanton Sarajevo aktivno radi na osnivanju Ureda za dijasporu, kako bi se uspostavila bolja komunikacija i saradnja sa državljanima Bosne i Hercegovine, kao i njihovim potomcima rođenim u dijaspori. U skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, kantonalna vlast u Sarajevu, kao glavnom gradu, ekonomskom i administrativnom centru, želi da omogući svim Bosancima i Hercegovcima u dijaspori osnovne komunikacijske kanale u cilju povezivanja, produbljivanja i jačanja veza domovine Bosne i Hercegovine sa našom dijasporom, te promovisanjem bosanskog jezika u dijaspori.

Ovim povodom,  Elvedin Okerić, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Edin Forto, premijer KS, Naida Hota-Muminović, ministrica odgoja i obrazovanja KS, te Amel Kovačević, bivši ambasador BiH u NR Kini i bivši ministar finansija KS, održali su još jedan u nizu sastanaka sa predstavnicima dijaspore iz Australije Amirom Šahinovićem, počasnim konzulom Konzulata BiH u Sidneju, zatim njegovom ekselencijom gospodinom Kemalom Muftićem, ambasadorom BiH u Australiji, Zoricom Zirojević, savjetnicom u Ambasadi BiH, Maidom Kulić Vugdalić, predsjednicom Školskog odbora u Bosanskoj etničkoj školi u Sidneju, te Safetom Alispahićem, predsjednikom Vijeća bosanske zajednice u Novom Južnom Velsu, kao i članovima Koordinacione grupe: Harisom Jackmanom, Sanelom Osmić, i Dženitom Čengić Karup.

Predstavnici bosanskohercegovačkih udruženja iz Australije prezentirali su svoje potrebe, te predložili niz vrlo praktičnih usluga iz različitih oblasti, koje bi se mogle realizirati kroz Ured za dijasporu.

Ovo je samo jedan u nizu sastanaka koje će vlasti KS imati sa predstavnicima bh. iseljeništva, u cilju što kvalitetnije pripreme i definiranja budućih aktivnosti Ureda za dijasporu.