Konferencija Dani osiguranja u BiH 2023: Vodeća imena tržišta osiguranja na jednom mjestu

Konferencija “Dani osiguranja u BiH” održava se 21. i 22. septembra u Sarajevu. Organizator ovog prestižnog događaja, Udruženje društava za osiguranje u FBiH, na jednom mjestu okupit će sve najvažnije sudionike industrije osiguranja iz BiH i regiona.

Glavni cilj konferencije je uspostaviti platformu za dijalog i razmjenu ideja o ključnim trendovima u osiguravajućoj djelatnosti. Učesnici će imati priliku saznati o najnovijim inovacijama, tehnologijama i strategijama koje oblikuju budućnost osiguranja.

Na interesantnim panel diskusijama i prezentacijama će fokus pažnje biti usmjeren ka perspektivi tržišta osiguranja, posebno u vezi sa aktuelnom globalnom ekonomskom situacijom, prodajnim iskustvima, umjetnoj inteligenciji u osiguranju, pitanjima regulatornog okvira i harmonizacije propisa, izazovima liberalizacije osiguranja automobilske odgovornosti, aspektima učešća penzionih i zdravstvenih osiguranja na tržištu i drugim ključnim temama od interesa za sektor osiguranja u Bosni i Hercegovini… Prilika je ovo da se ukaže i na važnost jake i stabilne industrije osiguranja, koja se vrlo brzo  prilagođava promjenama u okruženju i adekvatno odgovara na potrebe i izazove sa kojima se klijenti suočavaju.  

Osiguravajuće kompanije su, prije svega drugog, društveno odgovorne jer pružaju zaštitu i sigurnost za pojedince, poslovne subjekte i društvo u cjelini. Osnovni cilj im je zaštita od nepredviđenih rizika i šteta koje nastaju usljed različitih neprilika. Unatoč mnoštvu izazova sa kojima se suočava, industrija osiguranja stvara stabilan okvir koji omogućava ljudima da žive i posluju sa sigurnošću, što doprinosi jačanju ekonomije svake zemlje i podizanju životnog standarda građana.

Iskoristite priliku i steknite nova znanja, inspiraciju, motivaciju… Doprinesite svojoj organizaciji sa novim idejama koje će pomoći u postizanju većeg poslovnog uspjeha  i dostizanju planiranih ciljeva.

Za više informacija i načinu prijave na konferenciju posjetite https://daniosiguranja.udofbih.ba/