Obilježen Svjetski dan intelektualnog vlasništva

0
123

Svjetski dan intelektualnog vlasništva obilježava se svake godine 26. aprila, sa ciljem promoviranja uloge koju prava intelektualnog vlasništva imaju u podsticanju kreativnosti i inovativnosti. Ovogodišnja tema „Intelektualno vlasništvo i mladi: Inovacija za bolju budućnost” stavlja naglasak na inovacije i kreativnost mladih, prepoznajući njihov ogroman potencijal da pronađu nova i bolja rješenja koja podržavaju prelazak ka održivoj budućnosti.

“Kada imate odličnu ideju za proizvod ili uslugu, uvijek će postojati ljudi koji će htjeti duplicirati vaš uspjeh i prodati vaše ideje kao svoje. Za mnoga preduzeća intelektualno vlasništvo štiti više od same ideje ili koncepta – ono štiti stvarnu poslovnu imovinu koja može biti sastavni dio osnovnih usluga poslovanja i ukupne dugoročne održivosti“, izjavio je šef Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu pri Delegaciji EU u BiH Gilles Rebattet, na konferenciji održanoj danas u Mostaru povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva.

Konferenciju je organizovao Institut za intelektualno vlasništvo BiH u saradnji sa projektom  Evropske unije koji radi na unapređenju sistema prava intelektualnog vlasništva u BiH te poboljšanju konkurentnosti i inovativnosti privrede BiH.

“Svjetski dan intelektualnog vlasništva predstavlja priliku za mlade ljude da spoznaju koncept  intelektualnog vlasništva, kako on utiče na stvaranje prihoda, otvaranje novih radnih mjesta te na koji način mogu svoje ideje pretvoriti u stvarnost”, izjavio je direktor Instituta za  intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo.

Na konferenciji su predstavljeni oblici intelektualnog vlasništva u BiH sa posebnim fokusom na oblast patenata, žigova, industrijskog dizajna i geografskih oznaka.

“Širom svijeta, mladi ljudi preuzimaju izazove inovacija, koristeći svoju energiju i domišljatost, radoznalost i kreativnost kako bi se usmjerili prema boljoj budućnosti. Mladi ljudi razmišljaju, zamišljaju, stvaraju i puštaju svoje ideje u svijet, obogaćujući svako društvo novim kreativnim dostignućima”, izjavio je vođa tima projekta EU podrška pravima intelektualnog vlasništva u BiH Miodrag Marković.

Na konferenciji dodijeljena je i ovogodišnja nagrada Instituta za intelektualno vlasništvo BiH pod temom „Izgradnja bolje budućnosti uz inovacije, kreativnost i intelektualno vlasništvo“.

Dobitnici nagrada su:

1.            Asad Grabovica, Mirza Neimarlija, Kerim Oruč za rad „Robotski batler – Mr. Bob“

2.            Kenan Nazdrajić za rad „Inovacijama mladih poduzetnika ka bolјoj budućnosti – Minimalistička vektorska ilustracija“

3.            Sarah Milanović za rad „Mozaik Bugojanske Gimnazije“

Konferenciji je prisustvovalo preko 60 učesnika, predstavnika poslovnih inkubatora, start-up, poslovne i akademske zajednice

Obilježavanje Svjetskog dana intelektualnog vlasništva je bila prilika da se javnost upozna sa konceptom intelektualnog vlasništva, te kako ono utiče na stvaranje prihoda, otvaranje novih radnih mjesta i na koji način se vlastite ideje mogu pretvoriti u vrijedan proizvod ili uslugu.