Otvaranje Senzorne sobe u Udruženju i Servis centru “Dlan” Zenica

Senzorna soba Dlan Zenica

Udruženje „Dlan“ će 25.5.2022.godine upriličiti otvaranje Senzorne sobe u prostorijama Udruženja i Servis centra „Dlan“ Zenica

Senzorna soba je prostor dizajniran da pomogne pojedincu sa senzornim problemima da nauči da reguliše negativne reakcije svog mozga na spoljašnje stimuluse razvijanjem vještina suočavanja sa ovim iskustvima. U nekim slučajevima, to može biti cijela soba, ili jednostavno može biti prostor izdvojen u uglu veće sobe. Sadržaj i dizajn senzorne sobe ili prostora mogu i treba da budu prilagođeni potrebama svakog pojedinca, jer će se svaka osoba sa ekstremnim senzornim problemima nositi sa različitim stimulansima i imati različite zahtjeve kada je u pitanju učenje da se nosi sa svijetom oko sebe.

MOGUĆI KRITERIJI ZA UKLJUČIVANJE U SENZORNI TRETMAN

  • Slaba organizacija ponašanja
  • Poremećaj percepcije
  • Poremećaj pobuđenosti
  • Poremećaj budnosti
  • Otežano igranje

Putem ovih tretmana poboljšava se stanje senzorike, zatim grube i fine motorike, što čini odličnu osnovu za napredovanje u pažnji, govoru, komunikaciji, interakciji i učenju.

Na otvorenju je planirano uručivanje zahvalnica predstavnicima društveno odgovornih kompanija i institucije u BIH koje su podržale opremanje Senzorne sobe.

S toga smo izuzetno sretni što vas možemo pozvati da zabilježite ovaj svečani i bitan trenutak za sve naše korisnike.

Udruženje „Dlan“ bavi se pružanjem stručne pomoći djeci i osobama sa teškoćama u razvoju, kao i osnaživanju porodica. Sve usluge koje koriste naši korisnici su potpuno besplatne za njih. Posebno smo ponosni na činjenicu da takvih, besplatnih usluga u prosjeku imamo 700 na mjesečnom nivou. Udruženje djeluje na području ZDK dugi niz godina.